Hur arbetar en affärsjurist

Affärsjuridik: En Inblick i Arbetslivet och Tjänster

Affärsjuridik är ett omfattande och dynamiskt rättsområde som berör flera aspekter av affärslivet. Som affärsjurister på Treschow & Partner, är vi specialiserade på att navigera i detta komplexa landskap för att tillhandahålla bästa möjliga rådgivning till våra klienter.

Affärsjuristens Arbetsuppgifter

En affärsjurists arbetsuppgifter kan variera beroende på klientens behov och den specifika situationen. Generellt sett innefattar det att tolka och tillämpa lagar och regler som rör affärsverksamhet. Detta kan inkludera allt från att granska och utforma kontrakt till att hantera tvister och förhandla affärsavtal.

Lagar och Regler

Affärsjurister stöter ofta på en mängd olika lagar och regler i sitt arbete. Några av de mest relevanta inkluderar:

  • Aktiebolagslagen (2005:551): Denna lag reglerar bildandet, styrningen och upplösningen av aktiebolag. Den är särskilt relevant för affärsjurister som arbetar med företagsbildningar, företagsöverlåtelser och företagsrekonstruktioner.

  • Avtalslagen (1915:218): Denna lag innehåller grundläggande regler om hur avtal ingås, tolkas och upphör. Den är central för affärsjurister som arbetar med kontraktsförhandlingar och tvistlösning.

  • Konkurrenslagen (2008:579): Denna lag syftar till att främja effektiv konkurrens i företagens intresse. Den är relevant för affärsjurister som arbetar med företagsfusioner och förvärv, samt konkurrensrättsliga frågor.

  • Upphovsrättslagen (1960:729): Denna lag skyddar skapares rättigheter till sina verk. Den är viktig för affärsjurister som arbetar med immaterialrätt, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt.

Tjänster vi Erbjuder

På Treschow & Partner erbjuder vi en rad tjänster inom affärsjuridik för att stödja våra klienter i deras affärsverksamhet.

Tjänster

Företagsbildning och Företagsöverlåtelser 

Vi hjälper klienter att bilda och strukturera sina företag på ett sätt som bäst uppfyller deras affärsmål. Vi kan också hjälpa till med företagsöverlåtelser, inklusive due diligence och kontraktsförhandlingar. 

Kontraktsrätt  

Vi erbjuder rådgivning och stöd i alla aspekter av kontraktsrätt, från utformning och granskning av kontrakt till förhandling och tvistlösning. 

Konkurrensrätt och EU-rätt

Vi hjälper klienter att navigera i konkurrensrättsliga och EU-rättsliga frågor, inklusive fusioner och förvärv, konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.

Immaterialrätt 

Vi erbjuder rådgivning och stöd i frågor som rör immaterialrätt, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt. 

Som affärsjurister på Treschow & Partner är vi engagerade i att tillhandahålla högkvalitativ, praktisk och affärsorienterad rådgivning till våra klienter. Vi strävar efter att förstå våra klienters affärsmål och att erbjuda lösningar som stöder dessa mål inom ramen för gällande lagar och regler. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal