Aktiebolagets styrelse

15.05.2022

Aktiebolagets styrelse är det organ i bolaget som ansvarar över bolagets verksamhet och förvaltning av bolagets tillgångar. Styrelsen har till uppgift att säkerställa att bolagets organisation sköts på ett kontrollerat och säkert sätt. De som sitter i styrelsen ska utses på bolagsstämman och styrelseledamöterna måste registreras hos Bolagsverket i samband med att bolaget registreras.

Ytterligare uppgifter som är viktiga att registrera är bl.a. styrelseordföranden, styrelsesuppleanterna, VD och firmatecknare. Några av de viktigaste uppgifterna som styrelsen även har är att kalla till bolagsstämma, upprätta bolagets årsredovisning och se till att bolagets avgifter och skatter betalas in. Beroende på bolagets storlek så kan styrelsen även upprätta en slags fördelning av arbete, en så kallad arbetsordning.

Har du ytterligare frågor som rör aktiebolag eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.