Vad sker rent juridiskt i en arbetsrättslig tvist?

14.05.2024

Arbetsrättsliga tvister 

Området arbetsrätt handlar om regler och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det inkluderar allt från bestämmelser om lön, semester, sjuk-och föräldralön till rätten att arbeta i en trygg och säker miljö.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är bra av flera anledningar. Det reglerar till exempel löner och anställningsvillkor, vilket bidrar till en stabil arbetsmarknad. Avtalet garanterar också vissa minimivillkor och kan erbjuda bättre villkor än lagstiftningen som är till för att skydda arbetstagare. 

Om man ska söka ett nytt jobb är det bra att fråga om de har ett kollektivavtal. Det ger en vissa fördelar, som till exempel:

  • Trygghet och stabilitet: Kollektivavtal ger både arbetsgivare och arbetstagare en förutsebarhet och trygghet i anställningsförhållandet. Det skapar en stabil grund för arbetsrelationen.
  • Bättre villkor: Ofta innehåller kollektivavtal bättre villkor än vad lagen som minimum kräver. Det kan handla om högre löner, extra semesterdagar, försäkringar och pensioner.
  • Konfliktlösning: I kollektivavtalet finns ofta med bestämmelser om hur tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ska lösas, vilket kan underlätta vid eventuella konflikter.
  • Medbestämmande: Kollektivavtal ger arbetstagarna genom sina fackföreningar en möjlighet att påverka sina arbetsvillkor och arbetsmiljö.
  • Förutsägbarhet i kostnader för arbetsgivaren: För arbetsgivaren innebär kollektivavtalet en förutsägbarhet i kostnader för löner och andra anställningsvillkor.
  • Fredsplikt: Under avtalets löptid gäller fredsplikt, vilket innebär att parterna inte får vidta stridsåtgärder som strejk eller lockout.

Dessa fördelar bidrar till en trivsam och produktiv arbetsplats.

Om det uppstår en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Om det blir en konflikt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare är det bästa om parterna kan lösa konflikten genom att ha en dialog med varandra.

I de fall parterna inte kommer överens trots att de kommunicerat med varandra kan de ta hjälp av en extern medlare. I Sverige kan Medlingsinstitutet tillhandahålla medlare.

Är arbetstagaren medlem i en fackförening kan hon eller han ta hjälp av dem genom att facket företräder arbetstagaren i förhandlingar med arbetsgivaren och går inte konflikten att lösa, kan ärendet tas vidare till Arbetsdomstolen.

Vissa kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om skiljeförfarande som ett alternativ till prövning i domstol.

Om du behöver hjälp med en arbetsrättslig tvist är du varmt välkommen att kontakta oss på Treschow & Partner för ett kostnadsfritt första samtal. Vi har en bred erfarenhet av olika typer av tvister. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal 

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter