Arvskifte: En genomgång av processen

14.05.2024

Arvskifte: En genomgång av processen

När en person avlider inleds en process för att fördela den avlidnes tillgångar och skulder, detta kallas arvskifte. Arvskiftet är en viktig del av efterlevandes rättigheter och arvingarnas anspråk på kvarlåtenskapen. Nedan följer en översikt över hur ett arvskifte går till.

Hur går en bouppteckning till?

Först och främst ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska registreras hos Skatteverket, som granskar och godkänner handlingen.

Vad innebär arvsordning och hur ser den ut?

Arvsordningen bestämmer vem som är berättigad till arv. I första hand är det den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar, som ärver. Om den avlidne var gift, har den efterlevande maken rätt till arv först, men detta kan påverkas av ett eventuellt testamente.

Hur ska en bodelning genomföras?

Om den avlidne var gift, ska en bodelning genomföras innan arvskiftet. Giftorättsgodset delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne. Den efterlevande maken kan dock välja att sitta i orubbat bo, vilket innebär att bodelning och arvskifte skjuts upp.

Vad är arvskifte?

Efter bodelningen, eller direkt om den avlidne inte var gift, påbörjas själva arvskiftet. Arvingarna kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas. Om det finns ett testamente ska detta följas, så länge det inte strider mot laglottsskyddet.

Rätt till laglott?

Laglotten är en skyddad del av arvet som inte kan testamenteras bort från bröstarvingarna. Den utgör hälften av arvslotten och är en rättighet som bröstarvingarna kan kräva ut.

Varför en arvskifteshandling?

När arvingarna har kommit överens upprättas en arvskifteshandling. Handlingen ska undertecknas av samtliga arvingar och utgör bevis på att arvskiftet är genomfört.

Hur genomförs registrering och avslut?

Arvskifteshandlingen kan registreras hos Skatteverket för att få en formell bekräftelse på arvskiftet. Därefter är arvskiftet avslutat och de nya ägarna kan förfoga över sina arv.

Arvskiftet kan vara en komplex process som involverar många juridiska aspekter. Det är därför rekommenderat att anlita en jurist eller annan expertis för att säkerställa att allt går rätt till och att den avlidnes sista vilja respekteras. Vi på Treschow & Partner hjälper gärna till med arvskifte. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter