Att tänka på när du blir sambo

27.11.2021

När du blir sambo 

Nästan hälften av Sveriges befolkning lever i en parrelation och är antingen gifta eller sambor. Men vad gäller egentligen när du är sambo? Är det någon skillnad gentemot att vara gift? Livet förändras radikalt när två personer träffas och ska bli ett par. Förälskelsen flödar och två bostäder blir en, enkelsängen ersätts med en större variant och de skilda hushållskassorna går sakta samman till en enda. Inte alltför sällan står enbart den ena på lägenhetskontraktet och betalar kostnaderna för bostaden medan den andra betalar mat, försäkringar och telefonavgifter. Så långt är allt frid och fröjd, men vad gäller egentligen? Vad är ditt, mitt och vårt? Detta är frågor som ofta ställs på sin spets vid en separation eller när någon dör. I detta kapitel kommer vi att gå igenom vad som gäller när du blir sambo och hur du kan undvika den omtalade "sambofällan". För att förtydliga vad du ska tänka på som sambo och vilka för- respektive nackdelar det finns kommer jag att illustrera detta med exempel tagna ur vardagslivet. Nuförtiden lever de flesta som sambor innan de beslutar sig för att ingå äktenskap. Många hoppar dessutom helt över att gifta sig och förblir istället sambor under en längre tid. Dessvärre vet många inte att reglerna för vad som gäller för sambor och äkta makar skiljer sig markant åt, och få vet att konsekvenserna kan bli stora om de inte har koll på vad som gäller. Så länge kärleken spirar och ni är lyckliga spelar det inte så stor roll om ni är sambor eller gifta. Men den dagen kärleken tar slut eller när en av er dör är vilken samlevnadstyp ni valt av stor vikt. Lagen gör stor skillnad på sammanboende och gifta. Som sambor kanske ni delar allt på hälften vad gäller kostnader och inkomster, men trots detta så ger lagen inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. I sambolagen behandlas bara det som är er gemensamma bostad och möbler, så kallat bohag.

Så vilka är då de största skillnaderna mellan att vara sambo och gift? 

1. Sambor ärver inte varandra. 

2. Sambor är inte underhållsskyldiga gentemot varandra. 

3. Det är inte en självklarhet att sambor är förmånstagare till varandras livförsäkringar.  


SAMBORS EKONOMI 

När kärleken bubblar och du ska bli sambo är det inte så kul att tänka på pengar och tillgångar. Ekonomi kan många gånger vara ett känsligt ämne som många undviker eller går kring som katten runt het gröt. Men det är viktigt att tänka till innan du flyttar ihop med din kära. Har ni inte koll på varandras ekonomi riskerar ni att få stora problem som kan få katastrofala följder. Jag kommer nu att gå igenom vad du som sambo bör tänka på och hur du kan skydda dig och din sambo. För även om sambor enligt lag inte ärver varandra kan du till exempel se till att din sambo slipper bli satt på gatan om något skulle hända dig. Med lite enkel planering går det faktiskt att undvika fällorna. 


SÅ UNDVIKER DU SAMBOFÄLLORNA 

Till skillnad från par som väljer att gifta sig kommer ni som sambor att anses vara två ekonomiskt självständiga individer. Det innebär att det som ni köper blir ni därmed ägare till och tar med er till nästa förhållande vid en separation. Som huvudregel gäller att den som köpt huset, lägenheten, bilen eller möblerna är ensam ägare till detta. Väljer ni att inte skriva samboavtal omfattas ni av sambo- 146 lagen, som kom till år 1998 för att skydda den svagare parten i förhållandet när det upphör. Vid en separation fastställer man värdet på den gemensamma bostaden och bohaget - alltså möbler och husgeråd - och delar summan i två lika stora delar. Detta oavsett om den ena parten har betalat mer än den andra. För att undvika ekonomiska tvister och bekymmer kan ni enkelt skriva ett samboavtal där ni kommer överens om hur en fördelning ska ske. 


Samboavtalet gäller bara när ni är i livet - därför bör ni även skriva ett testamente om ni vill skydda varandra vid ett eventuellt dödsfall.  

För att bostaden ska anses vara er "gemensamma bostad" så ska den först och främst ha förvärvats för er gemensamma användning. Typexemplet är att ni som sambor väljer att köpa ett hus eller en lägenhet tillsammans för att bo permanent i. Det krävs också att bostaden är "avsedd för att användas som ert gemensamma hem och bostaden ska ha köpts för att främst användas till detta". Sommarstugor och kolonilotter omfattas därför inte av sambolagen. Inte heller omfattas en bostad som den ena sambon köpt innan ni flyttade ihop. I det fallet ska inte bostaden ingå vid en bodelning mellan er trots att den kan ha varit ert gemensamma hem. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ni tänker på hur ni delar på utgifterna i ert förhållande. I många samboförhållanden betalar den ena för maten och andra hushållsinköp, och den andra för inköp av kapitalvaror som har kvar ett värde den dagen ni bestämmer er för att gå skilda vägar. Andra föremål som ni har köpt tillsammans - som till exempel cyklar, bilar, båtar eller smycken - omfattas inte av sambolagen utan tillfaller den som står som ägare.

En sådan uppdelning kan kännas orättvis den dagen ni flyttar isär. Därför är det att rekommendera att ni köper värdefulla saker gemensamt. Tänk på att spara kvitton eller något annat som kan bevisa vad ni har betalat själva eller tillsammans. För att undvika framtida tvister kan det vara bra att skriva en lista över era tillgångar som båda undertecknar.

Man uppskattar att bara ett av fem sambopar har ett samboavtal. Med andra ord kommer den största delen av landets turturduvor att riskera stora ekonomiska bekymmer om kärleken tar slut.  

Föremål som inte omfattas av sambolagen: 

• Kontanter 

• Bil 

• Båt 

• Sommarstuga 

• Aktier och fonder

• Arv eller gåva som mottagits med villkoret att det ska vara sambons enskilda egendom 

• Egendom som används för fritidsändamål 

• Egendom som vardera sambon hade innan samboförhållandet inleddes.