Bolagsordning för aktiebolag

15.05.2022

Bolagsordningen i ett aktiebolag är en typ av regelbok för hur bolaget ska styras. I bolagsordningen ska det finnas information om hur bolaget bedrivs, till vilket syfte och även annan information som t.ex. styrelsens säte, det registrerade aktiekapitalet, antal aktier m.m. I samband med att aktiebolaget bildas så ska bolagsordningen även registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningen finns även till för allmänhetens möjlighet att kunna få en inblick i både interna och externa intressen som bolaget har.

Utöver de uppgifter som måste finnas i bolagsordningen enligt aktiebolagslagen, så är det även tillåtet att inkludera egna paragrafer som gäller verksamheten. Dessa regler måste däremot vara inom ramen för vad som är tillåtet och inte enligt aktiebolagslagen. En paragraf skulle t.ex. kunna vara hur aktier ska överlåtas vid olika situationer, och till vem. 

Har du ytterligare frågor som rör aktiebolag eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här