Dolt samboskap: Rättsliga konsekvenser i olika livssituationer

07.02.2024

Dolt Samboskap: Rättsliga Konsekvenser i Olika Livssituationer


1. Försäkringsersättning

I ett dolt samboskap kan det uppstå situationer där en av parterna avlider och den överlevande parten kan ha rätt till försäkringsersättning. Enligt en dom från Högsta Domstolen (NJA 2022 s. 645), kan ett parförhållande föreligga trots att det inte ingår ett sexuellt samliv. Detta innebär att två personer som bor ihop kan anses leva i ett parförhållande även om de faktiskt inte har ett sådant samliv. Ett samboförhållande kan alltså vara möjligt trots detta, och därmed ge parter i ett dolt samboskap rätt till vissa försäkringsersättningar. Läs om dolt samboskap.

2. Bodelning

Vid upplösning av ett dolt samboskap kan frågan om bodelning uppstå. Enligt Sambolagen (2003:376), ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, om inte annat har avtalats.

3. Arvsrätt

Ett dolt samboskap kan också påverka arvsrätten. Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra, men de kan genom testamente ge varandra rätt att ärva. Om sambor inte har skrivit testamente, kan den efterlevande sambon ha rätt att överta bostaden och bohaget, om det var gemensamt.

4. Underhållsstöd och bidrag

I vissa fall kan ett dolt samboskap påverka rätten till vissa bidrag och stöd. Om två personer lever tillsammans på ett sätt som liknar ett samboskap kan det påverka denna rätt, eftersom dessa bidrag och stöd ofta beräknas utifrån hushållets sammantagna inkomst och förmögenhet.

5. Skatterätt

Ett dolt samboskap kan också ha skatterättsliga konsekvenser. Om två personer lever tillsammans på ett sätt som liknar ett samboskap, kan det påverka deras skattesituation. Till exempel kan de inte överföra rätten till avdrag mellan sig, vilket gifta par kan göra.

Det är viktigt att notera att dessa konsekvenser kan variera beroende på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall.