Grundläggande begrepp för Entreprenadrätt

02.11.2020

Entreprenadrätt - Grundläggande begrepp

Entreprenaden är en överenskommelse om arbete där entreprenören är den som ska utföra arbetet. Beställaren är den som beställer entreprenaden och byggherren, vanligtvis den som äger fastigheten, är den som låter utföra arbetet för egen räkning. I de flesta fall är beställare och byggherre samma person men inte alltid. Entreprenören kan i sin tur ingå avtal med underentreprenörer som ska utföra en del av arbetet.