Fastighetsrättens roll vid fastighetsköp

23.04.2024

Fastighetsrättens roll vid fastighetsköp

Vid köp av fastighet är det av stor vikt att förstå och tillämpa fastighetsrättens principer och regelverk för att säkerställa en korrekt och laglig överlåtelse av fastigheten.

Lagfart och Inscription

Lagfart och inscription grundläggande för att upprätthålla rättssäkerheten och ordningen på fastighetsmarknaden. De skyddar både ägarens och långivarens intressen och är en förutsättning för en trygg och laglig fastighetstransaktion.

Lagfart

För att bli lagfaren ägare till en fastighet måste köparen ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta är ett juridiskt bevis på äganderätten och är en nödvändighet för att skydda köparens rättigheter.

Inscription

Inscription är processen där köparen säkrar sin rätt till fastigheten genom att registrera köpet. Detta är också ett tillfälle att registrera eventuella inteckningar för att säkra bolån.

Avtal och Överlåtelse

Ett korrekt avtal och överlåtelse inom fastighetsrätten är viktigt för att definiera parternas rättigheter och skyldigheter, minska risken för tvister, skydda ekonomiska intressen och uppfylla lagkrav. Detta säkerställer en rättssäker och smidig fastighetstransaktion samt ger juridiskt skydd för äganderätten. 

Köpeavtal

Köpeavtalet måste upprättas skriftligt och innehålla alla väsentliga villkor för överlåtelsen. Det är viktigt att avtalet är tydligt och korrekt för att undvika framtida tvister.

Tillträde

Tillträdesdagen är den dag då köparen formellt tar över fastigheten. Det är viktigt att detta datum är klart angivet i köpeavtalet och att alla villkor är uppfyllda innan tillträde sker.

Due Diligence

Due Diligence är en viktig process för att identifiera risker, säkerställa ekonomisk och juridisk klarhet, granska fastighetens fysiska skick, stärka förhandlingspositionen, följa lagar och regler samt ge en informationsgrund för köpbeslutet. Processen skyddar köparens intressen och bidrar till en säker fastighetstransaktion.

Fastighetsregistret

Kontrollera fastighetsregistret för att säkerställa att säljaren verkligen är ägare till fastigheten och att det inte finns några okända inteckningar eller andra rättigheter som kan påverka köpet.

Plan- och Bygglagen

En genomgång av gällande detaljplaner och byggnadsordningar enligt Plan- och bygglagen är nödvändig för att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns för fastigheten.

Fastighetens Skick

Det är viktigt att undersöka fastighetens skick för att upptäcka brister och risker. Detta hjälper att förstå fastighetens verkliga skick och kan påverka ansvarsfördelningen för dolda fel efter köpet. Om köparen inte utför en noggrann undersökning kan de bli ensamt ansvariga för sådana fel. 

Jordabalken

Enligt Jordabalken har säljaren en upplysningsplikt om fastighetens skick, och köparen har en undersökningsplikt. Det är viktigt att dessa plikter uppfylls för att undvika framtida anspråk på grund av dolda fel.

Sammanfattningsvis är fastighetsrätten är en grundläggande del av processen vid köp av fastighet. Genom att följa de juridiska ramarna och utföra en noggrann Due Diligence kan köparen säkerställa en trygg och laglig överlåtelse av fastigheten. Det är viktigt att ha kunskap om och respektera de rättsliga kraven för att skydda sina intressen och undvika framtida komplikationer.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter