Hur arbetar en affärsjurist?

12.01.2021

Som affärsjurist biträder du som jurist eller advokat ett företag med affärsjuridisk rådgivning. Till skillnad från bolagsjurist så arbetar inte en affärsjurist på det bolag som de rådger utan affärsjuristen är oftast anställd på en advokatbyrå eller juristbyrå.

Affärsjuridik omfattar därför en mängd olika rättsområden och som affärsjurist behöver du ha både juridiska och ekonomiska kunskaper. För att kunna ge rätt affärsjuridiska råd behöver du som affärsjurist kunna analysera och bedöma olika juridiska situationer. Som affärsjurist så arbetar du bland annat med att granska eller skriva olika typer avtal, ge råd vid affärstransaktioner vid försäljning eller förvärv av företag. Därtill kan en affärsjurist arbeta med att biträda och ge råd till företag som har en tvist i domstol eller inför skiljenämnd.