Hur genomförs en aktieöverlåtelse?

26.04.2024

Hur genomförs en aktieöverlåtelse?

En aktieöverlåtelse innebär att ägandet av aktier i ett aktiebolag byter ägare från en individ eller organisation till en annan. För att säkerställa att aktieöverlåtelsen sker korrekt behöver man följa flera viktiga steg.

Steg 1: Upprätta ett överlåtelseavtal

Det första steget är att upprätta ett överlåtelseavtal mellan säljaren och köparen. Avtalet bör innehålla alla väsentliga villkor såsom överlåtelsepris, betalningsvillkor och tidpunkt för överlåtelsen.

Steg 2: Registrering av ägarbyte

För att registrera ägarbyte av aktier i ett aktiebolag ska bolagets styrelse anmäla detta till Bolagsverket. Anmälan ska inkludera information om de nya ägarna och deras ägarandelar. Detta steg bekräftar ägarbytet i bolagets register. Vid marknadsnoterade aktier kan ytterligare registrering hos annan relevant aktör krävas.

Steg 3: Tillstånd och godkännanden

I vissa situationer kan ett tillstånd behövas för att genomföra en aktieöverlåtelse. Detta kan vara nödvändigt om bolaget har en verksamhet som kräver speciella tillstånd. Även godkännande från bolagsstämman kan krävas om det handlar om en betydande transaktion med någon som har nära anknytning till bolaget.

Steg 4: Skattemässiga överväganden

Både säljaren och köparen bör ta hänsyn till eventuella skattemässiga effekter av aktieöverlåtelsen. Det kan handla om kapitalvinstskatt för säljaren eller möjlighet till avdrag för köparen.

Steg 5: Genomförande av överlåtelsen

När alla avtal är på plats och eventuella tillstånd och godkännanden har erhållits kan själva överlåtelsen genomföras. Detta innebär att betalning sker och att aktierna överförs till köparen.

Steg 6: Anmälan av överlåtelsen

Är aktierna noterade ska förvärvet eller överlåtelsen anmälas till den börs eller marknadsplats där aktierna är noterade.

Att genomföra en aktieöverlåtelse kräver noggrann planering och kunskap om de juridiska och skattemässiga aspekterna. Det är viktigt att alla steg i processen följs för att säkerställa en smidig och korrekt överföring av aktierna.

Ni är välkomna att få rådgivning hos oss. Vi hjälper gärna till med upprättande av avtal till både enskilda och företag. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter