Hur ser hyreslagstiftningen ut i Sverige?

23.05.2024

Hur ser hyreslagstiftningen ut i Sverige?

Hyreslagstiftningen regleras främst av Jordabalken (1970:994), särskilt dess tolfte kapitel som handlar om hyra av bostadslägenhet och lokaler. Denna lagstiftning syftar till att balansera hyresvärdens och hyresgästens intressen och säkerställa ett skydd för båda parter. Nedan kommer några av de saker som är centrala för hyreslagstiftningen i Sverige. 

Hyresavtal

Ett hyresavtal kan antingen vara muntligt eller skriftligt, men för att undvika missförstånd och tvister rekommenderas alltid ett skriftligt avtal. Avtalet bör innehålla uppgifter om hyresobjektet, hyran, hyrestidens längd och andra villkor som parterna kommit överens om.

Hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Hyresvärden har rätt att få hyran betald i tid och att hyresgästen sköter lägenheten väl. Hyresvärden har också en underhållsskyldighet, vilket innebär att denne ska se till att fastigheten och lägenheten hålls i gott skick.

Hyresgästen å andrasidan har rätt till ett tryggt och säkert boende och ska använda lägenheten på ett sätt som inte stör grannar eller skadar fastigheten. Hyresgästen har också rätt till besittningsskydd, vilket innebär skydd mot uppsägning utan saklig grund.

Hyreshöjning och uppsägning

Hyreshöjningar är reglerade och får normalt sett endast ske en gång per år. Eventuella hyreshöjningar ska vara skäliga och baseras på faktorer som marknadshyror, inflation och förbättringar i fastigheten.

Uppsägning av hyresavtal måste följa de regler som anges i Jordabalken. För bostadshyresgäster finns det starka skydd mot uppsägning, och en hyresvärd måste ha saklig grund för att säga upp avtalet, såsom betalningsförseningar eller annan misskötsel.

Sammanfattning

Hyreslagstiftningen i Sverige är utformad för att skydda både hyresvärdar och hyresgäster genom att fastställa deras rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt för både hyresvärdar och hyresgäster att vara medvetna om dessa regler för att undvika tvister och säkerställa en god och säker hyresrelation. 

Vi på Treschow & Partner hjälper gärna till med frågor gällande hyreslagstiftning. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter