Juridiska tips för internationella hästköp – säkra din affär med svenskt lagval

13.12.2023

När det kommer till att köpa en häst från utlandet, är det inte bara en fråga om hjärta och passion – det är också en djupgående juridisk process. Som experter inom hästjuridik, vill vi på Advokatfirman Treschow & Partner dela med oss av viktiga tips för att säkra ditt internationella hästköp. Kom ihåg, ett välinformerat köp är ett tryggt köp. 

1. Svensk Lag och Svensk Domstol – Varför är det viktigt? Vid internationella affärer är det avgörande att avtala om att svensk lag ska gälla och att svensk domstol ska ha jurisdiktion. Detta ger dig som köpare en större trygghet eftersom du är mer bekant med det svenska rättssystemet. Dessutom underlättar det processen vid eventuella tvister, då du slipper komplexiteten och osäkerheten som kommer med att navigera i ett främmande rättssystem.

2. Ett välskrivet köpeavtal – Din säkerhetsgaranti Ett detaljerat och välskrivet köpeavtal är nyckeln till en lyckad affär. Avtalet bör inkludera specifikationer om hästen (t.ex. ålder, hälsostatus, stamtavla), köpeskilling, betalningsvillkor och garantier. Glöm inte att inkludera klausuler om hästens leverans och eventuell ångerrätt eller reklamation.

3. Besiktning - Innan köpet, se till att hästen genomgår en noggrann besiktning av en oberoende veterinär. När du köper från utlandet rekommenderar vi även att du tar ett blodprov och att du är noggrann med hur provet sparas i fall att du behöver undersöka blodprovet i framtiden. Det är också viktigt att granska hästens historik, d.v.s. dess ursprung, tävlingsresultat och tidigare ägarhistorik, för att undvika framtida juridiska komplikationer.

4. Kommunikation och öppenhet Ha en öppen och tydlig kommunikation med säljaren. Ställ frågor och var inte rädd för att begära ytterligare information eller dokumentation om hästen.

5. Expertis är nyckeln Att navigera i den internationella hästmarknaden kan vara komplicerat. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar juridisk expertis inom området. Vi på Advokatfirman Treschow & Partner är specialiserade på hästjuridik och kan hjälpa dig genom hela processen.

Kom ihåg, ett informerat beslut är ett säkert beslut. För att underlätta ditt nästa hästköp erbjuder vi gratis nerladdning av standardiserade köpeavtal direkt från vår hemsida.

Vi ser fram emot att hjälpa dig göra ditt drömköp tryggt och säkert!

För att komma i kontakt med oss kan ni antingen nå oss på

T: 0704-185593 eller

M: info@treschowpartner.se första kontakten är kostnadsfri.