Juridiken kring adoption

11.06.2024

Juridiken kring adoption

Att adoptera ett barn är en fantastisk process men det är också mycket att tänka på. I den här artikeln ska vi gå igenom vad som gäller rent juridiskt kring en adoption. 

Barn som adopteras har alltid samma rättigheter som ett biologiskt barn. Rättsverkningarna av en adoption är enligt 4 kap. 21 § Föräldrabalken att den som adopterats ses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till de biologiska föräldrarna. Det innebär exempelvis att ett adoptivbarn har samma rätt till arv som ett biologiskt barn. 

Det är viktigt att inkludera barnet och ge barnet information om hans eller hennes bakgrund. Det vanligaste är att adoptera ett yngre barn men man kan även adoptera ett barn som är 18 år med den skillnaden att det ska finnas synnerliga skäl för adoptionen. 

Hur går adoptionsprocessen till?

För att adoptera ett barn behöver man ansöka om det hos tingsrätten, om det gäller en nationell adoption. Internationella adoptioner kräver att man ansöker om medgivande hos socialnämnden i den hemkommun man har. 

Socialnämnden har en central roll eftersom att de utreder de blivande föräldrarna och det görs även en hemutredning, vilket betyder att socialnämnden kommer hem till föräldrarna och utreder förhållandena i hemmet. 

Efter att adoptionen har genomförts ska föräldrarna ansöka om att ändra efternamn 3 månader från adoptionsbeslutet. 

Måste man vara gift för att få adoptera?

Fram till 2018 var det ett krav att man skulle vara gifta för att få adoptera. Huvudregeln är att makar, det vill säga sambor, bör adoptera tillsammans men nu finns det även möjlighet för ensamstående att adoptera. En lagändring som trädde ikraft 2003 gav homosexuella möjligheten att adoptera, vilket var ett steg mot att ge homosexuella samma rättigheter i adoptionsprocessen. 

Slutligen kan vi konstatera att adoption är en spännande och förväntansfull process men det uppstår säkert mycket frågor under tiden. 

Har du frågor eller funderingar om adoption och dess process? Tveka inte att kontakta oss via mail eller telefon, vi svarar inom 2 timmar och erbjuder dig 15 minuters kostnadsfri rådgivning. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93