Måste ett avtal vara skriftligt för att vara juridiskt bindande?

13.05.2022

Att avtala om något innebär att ni kommer överens om något.

Ett avtal kan gälla allt från köp, byte, hyra och lån med mera. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Däremot är det lättare att bevisa vad ni har avtalat om ni skriver ner er överenskommelse. I vissa fall kan det finnas krav på att avtalet ska vara skriftligt, så kallat formalavtal. Detta gäller till exempel vid fastighetsköp som ska vara skriftligt för att vara giltigt.

Om du har frågor kring detta eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss här.