Regler vid E-handel

06.05.2024

Regler vid E-handel

Med en ökning av onlineköp kommer behovet av att förstå de lagar och regler som styr e-handeln i Sverige. Från informationskrav på säljare till konsumentens ångerrätt, är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter som köpare. Genom att ta del av denna guide kan du göra dina onlineinköp med ökad trygghet och säkerhet

Vad gäller vid e-handel?

Vid e-handel i Sverige gäller e-handelslagen och distansavtalslagen.

E-handelslagen reglerar bland annat att tjänster som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare normalt utförs mot ersättning. Svenska företag som bedriver elektronisk handel måste följa svenska regler, även om deras verksamhet riktar sig mot kunder i andra länder.

Distansavtalslagen innehåller flera centrala bestämmelser som skyddar konsumenten vid distansköp. Några av de viktigaste punkterna i lagen är:

Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad lagen föreskriver inte är tillåtna. Distansavtalslagen är en del av det konsumentskydd som finns för att skapa trygghet och förutsägbarhet för konsumenter som handlar på distans, inklusive e-handel.

Vad ställer e handelslagen för krav på säljaren?

 • Information om säljaren
  Säljaren måste ge information om sitt företag, inklusive fullständigt namn, fysisk adress där verksamheten utövas, kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer, organisationsnummer, samt information om eventuella yrkesmässiga tillstånd och den tillsynsmyndighet som utfärdat dessa tillstånd.

 • Pris och avgifter
  Det totala priset för varan eller tjänsten, inklusive moms och andra skatter samt eventuella ytterligare fraktavgifter eller leveranskostnader, ska anges klart och tydligt. Om det inte är möjligt att ange ett fast pris ska säljaren förklara hur priset beräknas.

 • Avtalets ingående
  Säljaren ska informera om de tekniska stegen för att slutföra ett köp, inklusive hur konsumenten kan gå tillväga för att ingå avtalet och om avtalet kommer att arkiveras av säljaren och vara tillgängligt för konsumenten.

 • Korrigering av fel
  Innan konsumenten är bunden av ett avtal eller erbjudande, ska säljaren informera om hur konsumenten kan identifiera och rätta till fel i inmatade uppgifter.

 • Beställningsbekräftelse
  När konsumenten har gjort en beställning ska säljaren omedelbart bekräfta mottagandet av beställningen. Denna bekräftelse ska ske på ett varaktigt medium, såsom e-post.

 • Tillgång till avtalsvillkor
  Villkoren för avtalet, inklusive allmänna villkor, ska göras tillgängliga för konsumenten på ett sådant sätt att de kan sparas och återskapas i oförändrad form.

 • Personuppgiftshantering
  Säljaren måste följa gällande dataskyddslagar, som GDPR, och informera konsumenten om hur deras personuppgifter behandlas, inklusive ändamål och rättslig grund för behandlingen, samt om rättigheter relaterade till personuppgiftsbehandling.

När gäller e-handelslagen inte?

 • Privatpersoner
  Lagen gäller inte för tjänster som tillhandahålls av privatpersoner som inte agerar i yrkes- eller företagsmässiga sammanhang.

 • Frågor om beskattning
  Lagen omfattar inte frågor som rör beskattning av varor och tjänster.

 • Spel och lotterier
  Tjänster som rör spel och lotterier som kräver tillstånd enligt lag är undantagna.

 • Notarier och advokater
  Vissa tjänster som tillhandahålls av notarier och advokater, där de agerar som offentliga eller rättsliga myndigheter, är undantagna.

 • Utanför elektronisk handel
  Lagen är specifik för elektronisk handel och gäller inte för tjänster som tillhandahålls utanför elektroniska nätverk.

 • Frågor om personlig integritet
  Även om lagen tar upp viss behandling av personuppgifter, är den inte den primära lagen som reglerar dataskydd och personlig integritet. Detta område regleras främst av dataskyddslagstiftningen, såsom GDPR.

 • Upphovsrätt
  Lagen täcker inte frågor som rör upphovsrätt och närstående rättigheter.

Det är viktigt att notera att även om e-handelslagen inte gäller i dessa situationer, kan andra lagar och regler vara tillämpliga.

Hur ångrar man ett köp?

För att ångra ett köp enligt distansavtalslagen i Sverige, ska konsumenten följa dessa steg:

Man bör också tänka på följande:

 • Undantag från ångerrätten
  Ångerrätten gäller inte i vissa fall, exempelvis för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla, varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars fått en tydlig personlig prägel, förseglade ljud- eller bildupptagningar och dator- program där förseglingen brutits, tidningar och tidskrifter (dock inte prenumerationer), och för boende, transport, catering eller fritidsaktiviteter om avtalet avser en specifik dag eller period.

 • Kostnader för retur
  Konsumenten får endast stå för returkostnaderna om säljaren tydligt informerat om detta före köpet. Om säljaren inte informerat om detta, ska säljaren stå för retur- kostnaderna.

 • Digitalt innehåll
  För digitalt innehåll som levereras på ett icke-fysiskt medium gäller ångerrätten endast om konsumenten inte gett sitt uttryckliga samtycke till leveransen påbörjas med erkännande av att ångerrätten därmed upphör.

Kan företag neka ångerrätt?

Företag kan inte neka ångerrätt om köpet omfattas av distansavtalslagen. Ångerrätten är en lagstadgad rättighet som ger konsumenter möjlighet att ångra sitt köp inom 14 dagar. Det finns dock vissa undantag där ångerrätten inte gäller, som nämnts tidigare, men dessa undantag måste vara tydligt angivna av företaget innan köpet genomförs. Om köpet inte omfattas av något av dessa undantag, kan företaget inte frångå konsumentens rätt till ångerrätt.

Vad gäller för garanti?

För e-handel gäller samma grundläggande principer för garantier som för traditionell handel. Garantier är frivilliga åtaganden från säljarens eller tillverkarens sida och är inte direkt reglerade av lag. De kompletterar de rättigheter som konsumenten har enligt konsumentköplagen och distansavtalslagen.

När det gäller e-handel bör garantivillkoren vara tydligt presenterade på säljarens webbplats så att konsumenten kan ta del av dem innan köpet genomförs. Garantin kan inkludera löften om produktens kvalitet, hållbarhet och funktion under en viss tid.

Konsumenten har även rätt till reklamation enligt konsumentköplagen om varan är felaktig. Denna rättighet gäller oavsett om det finns en garanti eller ej, och kan inte inskränkas genom garantivillkoren. Vid e-handel har konsumenten rätt att reklamera en vara inom tre år från det att varan mottogs.

Det är viktigt att skilja på garanti och reklamationsrätt. Garantin är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna och kan ge konsumenten bättre villkor, men den kan inte begränsa konsumentens lagstadgade rättigheter.

Vad ska man tänka på när man handlar på nätet?

När man handlar på nätet är det viktigt att vara extra noggrann eftersom man inte har möjlighet att fysiskt inspektera varan eller direkt interagera med säljaren. Man bör därför tänka på:

 • Säljarens identitet
  Kontrollera säljarens fullständiga kontaktuppgifter, inklusive fysisk adress och telefonnummer. Använd sökmotorer för att hitta recensioner eller eventuella varningar om säljaren.

 • Produktinformation
  Se till att du förstår vad du köper. Detaljer som material, funktioner och tekniska specifikationer bör vara klart angivna.

 • Pris och extra kostnader
  Var medveten om att det annonserade priset kanske inte inkluderar allt. Extra kostnader som frakt och tullavgifter kan tillkomma, särskilt vid internationella köp.

 • Betalningsalternativ
  Använd betalningsmetoder som erbjuder köparskydd, som kreditkort eller betalningstjänster som PayPal. Var försiktig med förskottsbetalningar eller direkta banköverföringar.

 • Ångerrätt
  Enligt distansavtalsslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Kontrollera hur du returnerar varan och om det finns några kostnader förknippade med returen.

 • Garanti och service
  Läs garantivillkoren för att förstå vad som täcks och hur länge. Kolla om det finns tillgänglig kundservice efter köpet.

 • Leverans
  Bekräfta den förväntade leveranstiden och se till att den passar dina behov. Om möjligt, välj en leveransmetod som tillåter spårning av paketet.

 • Säkerhet
  Webbplatsen bör ha SSL-certifikat (https i webbadressen och inte bara http) för att säkerställa att din information är skyddad när den överförs.

 • Köpvillkor
  Läs igenom dessa noggrant för att förstå dina rättigheter och skyldigheter. Det kan inkludera avbokningspolicy, returpolicy och ansvarsfriskrivningar.

 • Dataskydd
  Försäkra dig om att webbplatsen har en tydlig integritetspolicy som förklarar hur dina personuppgifter kommer att användas och skyddas.

Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa dig att undvika problem och göra dina onlineköp säkrare och mer tillfredsställande.

Genom att förstå dina rättigheter är inte bara viktigt för din säkerhet utan också för att säkerställa en tillfredsställande köpupplevelse. Var uppmärksam på detaljer så att du kan göra välgrundade beslut och undvika obehagliga överraskningar. Nästa gång du gör ett köp online, kom ihåg att kunskap är makt. Ta del av lagar och regler, följ våra råd för säkerhet och noggrannhet, och upplev en smidig och tillfredsställande e-handelsupplevelse varje gång.


Behöver du rådgivning eller hjälp med E-handel och distansavtal?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93