Samboavtal

12.07.2022

Har ni ett samboavtal?

I sambolagen står det att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika oavsett vem som har betalat vad eller vem som står på kontraktet. Som sambor kan ni genom ett juridiskt dokument, så kallat samboavtal, bestämma att helt eller delvis avvika från sambolagens regler.

Ett så kallat samboavtal är ett avtal som två sambor frivilligt har skrivit för att avtala bort sambolagens bestämmelser om att gemensam bostad och bohag ska delas. Med ett samboavtal kan ni ha avtalat om att viss egendom inte ska ingå vid en separation och bodelning. I avtalet kan man till och med avtala om att en bodelning överhuvudtaget inte ska ske. Till exempel kan egendom som både bostad och bohag skyddas från bodelning vilket får innebörden av att egendomen inte delas lika mellan samborna utan att man istället ser till ägandeförhållandet.

För att samboavtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och undertecknat av er båda. Däremot krävs inga vittnen vilket många tror och det ska inte heller registreras. Även om lagen inte ställer krav på vittnen kan det alltid vara bra att samboavtalet bevittnas för att undvika framtida tvister eller oklarheter avseende samboavtalets äkthet.

När ett samboförhållande tar slut ska parterna dela upp saker och bostad och för att underlätta kan man skriva ett samboavtal som reglerar vem som ska få vad. Om ni inte har ett samboavtal så gäller sambolagens regler fullt ut vilket innebär att ni kommer dela lika på allt som är samboegendom. Det kan få till följd att du eller din partner kan förlora en stor del av den egendom som ni tycker är eran eller som ni själva har betalat för. Som nämnts ovan så är de två enda kraven på ett samboavtal att det ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Men det kan vara andra omständigheter som kan göra att hela eller delar av samboavtalet kan komma att vara ogiltigt. I samboavtalet ska endast regleras om bodelning ska ske eller inte enligt sambolagen eller/och vilken samboegendom som ska eller inte ska ingå i bodelningen. Man ska med andra ord inte skriva i samboavtalet att äktenskapsbalkens regler som reglerar vad som gäller mellan makar ska gälla eller att samboavtalet inte ska gälla vid en separation utan bara vid dödsfall. Vad som ska gälla för annan egendom än samboegendom ska inte heller stå i samboavtalet utan istället får samborna skriva exempelvis ett gåvobrev sinsemellan avseende den egendomen.

Samboavtal
Samboavtal

Om ett samboavtal är helt orimligt skrivet kan det komma att ändras av en domstol. Därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av en jurist om man vill skriva ett avtal så slipper man eventuella framtida oklarheter. Många som har skrivit under ett samboavtal kan många gånger känna sig lurade eller orättvist behandlade och därför kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan förklara vad er överenskommelse innebär.

Många tror att ett samboavtal även gäller om någon av er skulle dö. Så är inte fallet till mångas förvåning. Par som är gifta ärver varandra enligt lag men sambor ärver inte varandra och det spelar ingen roll om ni har varit tillsammans hela livet och har barn ihop. Om ni vill ärva varandra krävs istället ett testamente.

Ett uppmärksammat fall när det gäller en uppslitande arvskonflikt var när författaren Steg Larsson gick bort. Han hade levt med sin sambo under många år och trots detta fick hon inte ett öre när han gick bort på grund av att de inte hade skrivit något testamente. Därför bör sambor skriva testamente om de vill reglera vad som ska gälla den dagen någon av dem inte längre finns i livet.

Om ni har velat hålla era ekonomiska förhållanden helt isär genom att ni har skrivit ett samboavtal enligt konstens alla regler är det första ni bör göra att se till vad som står i avtalet vid en separation. Förutsatt att samboavtalet inte kan anses oskäligt är det avtalet som reglerar vad som nu ska gälla mellan er. Finns inget samboavtal är det istället sambolagens regler som blir tillämpliga på bodelningen.

Obs! För att samboavtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och undertecknat av er båda. Däremot krävs inga vittnen vilket många tror och det ska inte heller registreras

Om du har några frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss kostnadsfritt på:

E: info@treschowpartner.se

M: 0704-185593