Standardavtalen

08.02.2021

Standardavtalen

För att underlätta avtalsskrivandet för beställare och entreprenörer har branschen, byggmarknadens parter, utarbetat olika standardavtal och dokument som ska fungera som hjälpmedel för att få till så bra avtal som möjligt. Den typ av standarddokument som framtagits är bland annat allmänna bestämmelser, administrativa bestämmelser och tekniska beskrivningar.

ABT 06 som vi tidigare har nämnt är tänkt att användas på totalentreprenader. AB 04 däremot är tänkt att användas till utförandeentreprenader. ABK 09 är ett standardavtal som reglerar förhållande mellan byggherren och projektören.

AMA som är förkortning på allmän material- och arbetsbeskrivning är administrativa referensböcker som ges ut av Svensk Byggtjänst och är ytterligare ett hjälpmedel vid upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. AMA:s texter beskriver olika krav på utförande, material och på det färdiga resultatet på arbetet. Texterna i AMA:s böcker ses som god praxis och innehåller en beprövad teknik, fackmässigt utförande och allmänt accepteras kvalitet som är godkänd av branschen. Om entreprenaden är en utförandeentreprenad omfattar förfrågningsunderlaget ofta tekniska beskrivningar som är anslutna till AMA. I det fallet ansvarar entreprenören för att utföra arbetet så som det står i beskrivningen och övriga kontraktshandlingar.

AMA AF är många gånger en viktig komponent vid upprättande av entreprenadkontrakt och är till hjälp som administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA Böckerna innehåller olika texter och är indelad i ett slags pyramidsystem där du som användare kan hänvisa till en kod som består av siffror och bokstäver som du vill ska vara gällande för ert avtal.