Strandskydd och särskilda skäl: Vad du behöver veta

15.10.2023

Strandskydd är ett viktigt område inom miljörätten i Sverige. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Men vad innebär strandskydd i praktiken, och när kan särskilda skäl beaktas för undantag? Som en advokatfirma med inriktning inom strandskydd, belyser vi här de centrala aspekterna av strandskyddet och hur vi kan hjälpa dig navigera i dessa frågor.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet innebär i grunden ett förbud mot att uppföra byggnader eller anläggningar inom ett visst avstånd från strandlinjen. Avståndet kan variera, men är generellt 100 meter från både havet och insjöar. Syftet är att bevara naturens värden och ge allmänheten möjlighet att vistas i och njuta av strandnära områden.

När kan särskilda skäl beaktas?

Det finns situationer då det kan finnas särskilda skäl att göra undantag från strandskyddsreglerna. Sådana skäl kan inkludera:

1. Områdets karaktär: Om ett område redan är hårt exploaterat och inte uppfyller syftet med strandskyddet kan undantag beviljas.

2. Befintliga byggnader: Om det redan finns byggnader inom strandskyddsområdet kan detta ibland användas som skäl för undantag vid till exempel tillbyggnad.

3. Verksamhetens art: Vissa typer av verksamheter kan av särskilda skäl behöva placeras nära vatten.

Det är dock viktigt att förstå att varje ärende bedöms individuellt, och bara för att ett särskilt skäl är relevant i en situation betyder det inte automatiskt att undantag beviljas.

Hur kan vi hjälpa dig?

Som en advokatfirma med specialisering inom strandskyddsfrågor kan vi hjälpa dig att:

- Förstå hur lagen tillämpas i ditt specifika fall.

- Identifiera eventuella särskilda skäl som kan tala för undantag.

- Representera dig inför myndigheter vid behov av ansökningar eller överklaganden.

Slutsats

Strandskydd är ett komplext område som kräver specialistkunskap för att navigera rätt. Med vår expertis inom ämnet är vi väl rustade att bistå dig i ditt ärende, oavsett om det gäller en enskild byggplan eller större projekt. Kontakta oss idag för att diskutera ditt specifika behov.

Fyll gärna nedan formulär så kontaktar vi dig inom 24 h eller ring oss på tel: 0704-185593


Nyckelord: Strandskydd, särskilda skäl, advokatfirma, miljörätt, bygglov, undantag, strandnära områden.