Strandskyddsdispens och ianspråktagen mark: Vad du behöver veta

13.09.2023

Sverige, med sin generösa allemansrätt och storslagna natur, erbjuder både möjligheter och begränsningar när det gäller användningen av mark nära våra vatten. En av de mest diskuterade begränsningarna är strandskyddet. Här kommer vi att belysa vad strandskyddsdispens innebär, när ett område betraktas som redan ianspråktaget och vikten av att känna till dessa regler. Som en advokatbyrå inom detta område är det vår avsikt att informera och vägleda dig genom denna komplexa juridiska process.

Vad menas med ianspråktagen mark?

Ianspråktagen mark kan beskrivas som en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt ett enskilt bostadshus. Det kan även vara områden som är tagna för specifika ändamål, såsom industriområden eller campingplatser. Kärnan i begreppet är att marken inte längre är tillgänglig enligt allemansrätten.

Strandskyddsdispens – När och varför?

När du vill genomföra en åtgärd nära en strand som normalt inte skulle vara tillåten på grund av strandskyddet, kan du behöva söka om strandskyddsdispens. Men att få en sådan dispens är inte en självklarhet. Enligt miljöbalken krävs särskilda skäl, och dessa skäl är strikt begränsade till de sex punkter som anges i 7 kapitlet 18 c §.

Det är också viktigt att notera vad som "inte" räknas som särskilda skäl. En vanlig missuppfattning är att om en åtgärd inte försämrar allmänhetens tillträde till området eller skadar flora och fauna, så skulle det vara tillräckligt för dispens. Detta är dock endast en grundförutsättning. Personliga skäl, såsom önskan om återflyttning eller närhet till familj, räknas inte heller in.

Länsstyrelsens roll i processen

Länsstyrelserna har ansvaret att övervaka och granska alla dispenser och strandskyddsbeslut inom sitt län. Om de finner att ett beslut är felaktigt har de rätt att upphäva det. Självklart kan ett sådant beslut överklagas till en högre instans.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Advokatfirman Treschow & Partner biträder med expertis och rådgivning när det kommer till strandskyddsdispens och ianspråktagen mark. Om du står inför en situation där du behöver juridisk vägledning, eller bara vill förstå mer om hur lagstiftningen fungerar, är vi här för att hjälpa till. Med vår kompetens och erfarenhet ser vi till att dina intressen beaktas och skyddas.

För att ta del av vår expertis och ta reda på hur vi kan stötta ditt specifika ärende, kontakta oss idag. Vår ambition är att vara det självklara valet för alla som söker vägledning inom strandskyddsdispens och markanvändning i Sverige. 

Fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig inom 24 timmar. 

Eller ring oss på mobilnr: 0704-185593.

Kontakta oss för hjälp svar inom 2 timmar. Alltid kostnadsfri första rådgivning.

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93