Strandskydd

02.03.2023

Bra att tänka på vid strandskydd

I Sverige finns något som kallas för strandskydd. Det är enligt lagen (Miljöbalken) menat att långsiktigt skydda två saker nämligen; intresset för allmänheten att ha tillgång till stränder, samt livsvillkoren för djur och växter som lever i strandnära områden. Det finns många viktiga saker att tänka på vad gäller strandskydd. I den här artikeln beskrivs några av de mest väsentliga aspekterna att ha i åtanke när man vill göra något i ett strandskyddsområde.

Var gäller strandskyddet egentligen?

Som namnet antyder gäller strandskyddet vid stränder. Men vilka stränder omfattas egentligen? Givetvis omfattas stränderna vid havet och insjöar, men det är viktigt att komma ihåg att även andra vattendrag omfattas av strandskyddet. Med vattendrag menas bäckar, åar, floder, och älvar. Därför kan det även råda strandskydd mitt ute i skogen trots att det inte finns någon insjö i närheten.

Strandskydd gäller över hela landet där hav, insjö, eller vattendrag finns. Det är alltså inte begränsat till enbart landsbygden och kan även gälla i mer tätbefolkade områden. Det gäller som huvudregel 100 meter, räknat från strandlinjen, ut mot land samt 100 meter ut mot vattnet. Alltså är det totalt 200 meter som skyddas. På vissa platser har Länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd. Då är det 300 meter ut mot land och 300 meter ut mot vatten, totalt 600 meter, som skyddas.

Strandsskydd
Strandsskydd

Vad innebär dispens från strandskydd?

Strandskyddet innebär en begränsning av vad som får göras på platsen. Exempelvis får man inte bygga hus eller bryggor hur som helst i ett strandskyddat område. För att få göra det krävs dispens från strandskyddet. Dispensen kan ses som ett undantag från begränsningarna och medför att man får lov att göra något som man egentligen inte får inom strandskyddsområdet.

Viktigt att notera är att dispens från strandskydd inte ersätter andra tillstånd såsom bygglov och tillstånd för att ansluta till, eller gräva, ett avlopp. Därför är det viktigt för den som vill bygga exempelvis en sommarstuga vid havet att även ansöka om bygglov, och tillstånd för avlopp om vattentoalett ska användas. Rent praktiskt är det klokt att börja med ansökan om dispens från strandskydd då den kan ta längst tid och vara svårast att få igenom.

Vänta inte för länge!

Om du har fått dispens från strandskydd får du inte vänta för länge. Om du inte har påbörjat åtgärden inom två år, eller inte blivit klar med den inom fem år, så gäller inte din dispens längre.


Var ska en ansökan om dispens skickas?

Det är antingen Kommunen eller Länsstyrelsen som granskar och beslutar om din ansökan om dispens. Var ansökan ska skickas beror på omständigheterna där din tomt eller fastighet ligger. Ansökan ska till Länsstyrelsen om fastigheten ligger i ett naturskyddsområde (naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur-och växtskyddsområde) som kommunen inte beslutat om. Ansökan ska in till Kommunen om fastigheten ligger i ett miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, eller i ett naturskyddsområde som kommunen beslutat om. Ansökan ska även in till Kommunen i det fall din fastighet inte ligger i något naturskyddsområde.


Har du några frågor eller funderingar kring strandskydd så kontakta oss gärna för en inledande kostnadsfri rådgivning. 

Du når oss på T: 0704-185593 eller M: info@treschowpartner.se