Testamente

13.05.2022

Ett testamente är en handling som är juridiskt bindande och tecknas av en person som vill reglera sin kvarlåtenskap efter att denne går bort. En person som upprättar ett testamente kallas för testator. De som står med i testamentet kommer att ärva kvarlåtenskapen före de arvingar som står föreskrivna enligt ärvdabalken.

Det är dock viktigt att veta att det inte går att testamentera bort hela arvslotten för bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. Dessa har alltid rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten.

För att ett testamente ska vara giltigt så måste upprättandet uppfylla följande krav:

  • Testamentet måste vara skriftligt
  • Testatorn ska vara myndig (kan även vara omyndig)
  • Det måste undertecknas av testatorn
  • Det ska bevittnas av två personer som inte omfattas av testamentet och de behöver inte heller känna till testamentets innehåll

Ett testamente kan återkallas, ändras eller upphävas. Antingen kan testatorn vara tydlig med att något specifikt inte längre ska gälla, att denne skriver ett nytt testamente eller genom att det befintliga testamentet helt enkelt förstörts. Om testatorn vill testamentera bort något som enskild egendom så måste det stå tydligt i testamentet.

Det är viktigt att testamentet förvaras på en säker plats. Det kan t.ex. vara hos en jurist, i ett bankfack eller kassaskåp.

Har du ytterligare frågor om testamenten eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.

Vi svarar inom 2 timmar.

Eller ring oss på +46(0)704-185593, klicka på länken för att ringa med mobilen.

Varför Anlita en Advokat för Upprättande av Testamente? 

I en värld där det finns gratis dokument kan det vara frestande att försöka hantera juridiska dokument såsom testamenten på egen hand. Men när det gäller något så kritiskt som att säkerställa att dina sista önskemål respekteras och genomförs korrekt, är expertisen och erfarenheten från en kvalificerad advokat ovärderlig. Advokatfirman Treschow & Partner, med sin gedigna erfarenhet och juridiska skicklighet, framhäver varför det är avgörande att anlita en advokat för upprättandet av ditt testamente.

1. Juridisk Expertis för Komplexa Situationer

Varje individs situation är unik, och ofta finns det komplexa juridiska aspekter som måste beaktas. Advokatfirman Treschow & Partner har den djupgående kunskapen om svensk arvsrätt som krävs för att navigera genom dessa komplexiteter. Oavsett om det gäller att hantera stora tillgångar, internationella egendomar, eller komplicerade familjeförhållanden, kan en advokat säkerställa att ditt testamente är juridiskt bindande och reflekterar dina önskemål på ett korrekt sätt.

2. Personlig Rådgivning och Skräddarsydda Lösningar

Advokatfirman Treschow & Partner erbjuder inte bara juridisk expertis, utan också personlig rådgivning. Genom att förstå dina specifika behov och önskemål kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just din situation. Detta innebär att ditt testamente inte bara är juridiskt korrekt, utan också fullständigt anpassat efter dina personliga förhållanden och önskemål.

3. Undvikande av Familjekonflikter

Ett väl utformat testamente kan vara avgörande för att förhindra framtida familjekonflikter. Genom att tydligt ange hur tillgångar ska fördelas och hanteras, minskar risken för missförstånd och tvister mellan arvingar. Advokatfirman Treschow & Partner har erfarenheten att förutse potentiella problemområden och kan hjälpa till att formulera ett testamente som minimerar risken för konflikter.

4. Uppdatering och Översyn av Testamentet

Livet förändras och med det kan dina önskemål och situation. En advokat kan hjälpa till med regelbundna översyner och uppdateringar av ditt testamente för att säkerställa att det alltid speglar din aktuella situation och önskemål. Advokatfirman Treschow & Partner kan ge dig råd om när och hur ditt testamente bör uppdateras, till exempel vid äktenskap, skilsmässa, födelse av barn, eller förändringar i din ekonomiska situation.

5. Juridisk Säkerhet och Sinnesro

Att veta att ditt testamente är upprättat av en erfaren advokat ger en ovärderlig sinnesro. Du kan vara säker på att dina sista önskemål kommer att respekteras och att dina nära och kära kommer att tas om hand på det sätt du önskar. Advokatfirman Treschow & Partner strävar efter att ge sina klienter denna trygghet genom noggrann och kompetent rådgivning.

Slutsats

Att upprätta ett testamente är en av de viktigaste juridiska handlingarna du kommer att göra i ditt liv. Det är därför av största vikt att detta görs korrekt, med tanke på alla juridiska aspekter och personliga önskemål. Genom att anlita Advokatfirman Treschow & Partner säkerställer du att ditt testamente är juridiskt bindande, skräddarsytt efter dina behov, och ger dig och dina nära och kära den sinnesro som bara kan komma från professionell och erfaren juridisk rådgivning.