Travsport - vad gäller för premielopp och mervärdesskatt?

12.01.2022

Travsport - hästjuristen berättar vad som gäller vid premielopp

Ett nytt avgörande kom i dagarna avseende ett bolag som bedriver trav- och avelsverksamhet. När en häst genomför ett godkänt så kallat premielopp betalar Svensk Travsport ut en fast ersättning om 20 000 kr till ägaren av hästen. Samma år som hästen fyller två år har alla svenskfödda travhästar rätt att genomföra ett sådant lopp. Ett bolag som bedriver trav- och avelsverksamhet ansökte om förhandsbesked för att få veta om det utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende när en av deras hästar genomförde ett godkänt premielopp.

Högsta förvaltningsdomstolen har i anledning av frågan slagit fast att en häst som genomför ett godkänt premielopp mot ersättning om 20 000 kr till bolaget innebär att det är fråga om en mervärdesskatterättslig omsättning. Detta gäller oavsett hästens placering i loppet. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att det kvalitetskrav som hästarna behöver uppfylla för att erhålla premien är att betrakta som att ersättningen utgår slumpmässigt. Högsta förvaltningsdomstolen kommer därför fram till att ett rättsförhållande mellan bolaget och Svensk Travsport är en fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer - där ägarpremien utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller. Mot bakgrund av detta så medför hästars så kallade premielopp mervärdesskatt.

Hästägaravtal och Delägaravtal

Att äga eller dela på en travhäst kan vara en komplicerad uppgift som kräver tydliga och detaljerade avtal för att undvika missförstånd och konflikter. Vi förstår den unika dynamiken i travhästägaravtal och delägaravtal och erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov och mål inom travsporten. Läs mer om hästägaravtal och delägaravtal.

Kostnadsfri inledande rådgivning

Köp och Försäljning av Häst inom Travsporten

Köp och försäljning av travhästar är komplexa transaktioner som kräver noggrann planering och dokumentation för att undvika framtida tvister. Vi förstår den unika karaktären av dessa affärer och erbjuder expertis och rådgivning för att hjälpa dig att navigera genom denna process smidigt och säkert. Vill du läsa mer om köp och försäljning av travhästar.


Specialiserad Rådgivning för Träningsavtal

Våra juridiska experter är specialiserade på att utforma avtal mellan ägare och tränare och för andra tjänster inom travsporten. Vi förstår vikten av att skapa tydliga och välstrukturerade avtal för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan bland annat tränare och ägare. Läs mer om träningsavtal inom travsporten.