Att tänka på vid försäkring av din travhäst

26.04.2024

Att tänka på vid försäkring av din travhäst 

Inom travsporten finns det olika typer av försäkringar som kan vara relevanta för hästägare, tränare och andra aktörer inom sporten. De vanligaste försäkringarna är en livförsäkring och veterinärförsäkringen. Livförsäkringen täcker hästens död eller nödslakt, medan försäkringen för veterinärvård täcker kostnader för veterinärvård vid sjukdom eller skada. Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar, och de representerar en stor del av marknaden för djurförsäkringar i Sverige.

Djurförsäkringar består framför allt av en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader om ett djur blir skadat eller drabbas av en sjukdom. Utöver detta kan man som djurägare teckna olika former av tillägg. Vanligast är livförsäkringen som ger en ersättning om djuret dör eller måste avlivas före en viss ålder. Det är också vanligt med tilläggsförsäkring kopplat till läkemedelskostnad, rehabilitering, datortomografi och röntgen.

Ansvarsförsäkring

Svensk travsport har en ansvarsförsäkring som täcker alla typer av skador som en svensk travsport-registrerad häst i A- eller B-träning förorsakar utomstående. Rekvisitet som måste vara uppfyllt är att ansvarig person varit vårdslös.

En annan försäkring som finns är en hästdrulleförsäkring vilken täcker skador som Svensk travsport- registrerad häst orsakar på egen egendom eller på annans egendom samt på utomstående person.

Olycksfallsförsäkring och liv- eller sjukförsäkringar tecknas av hästägaren själv. Det är viktigt att notera att försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringar, och det kan finnas specifika undantag som gäller för användning av fordon inom tävlingsområden. Därför är det viktigt för de som är involverade i travsporten att noggrant granska försäkringsvillkoren och se till att de har adekvat skydd för sin verksamhet och sina hästar.

När får man ut livförsäkringen för sin häst?

Man får vanligtvis ut sin livförsäkring för hästen när hästen avlider eller måste nödslaktas på grund av sjukdom eller skada. Försäkringsvillkoren kan dock variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringar, så det är viktigt att läsa igenom och förstå det specifika försäkringsavtalet för att veta exakt när och under vilka omständigheter man kan få ut försäkringsbeloppet. Vissa försäkringar kan också ha tillägg för förlust av användbarhet, vilket kan ge ersättning under andra omständigheter än dödsfall eller nödslakt. Om det finns oklarheter i försäkringsvillkoren bör man kontakta sitt försäkringsbolag för att få mer information.

Hur mycket pengar får man i livförsäkring?

Beloppet man får i livförsäkring för sin häst beror på försäkringsavtalet och kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringar. Det finns ingen fast summa som gäller generellt, utan ersättningen bestäms individuellt baserat på faktorer som hästens värde, användningsområde, ålder och hälsostatus vid försäkringens tecknande. För att få en exakt siffra på hur mycket man kan få i livförsäkring för sin häst bör man granska det specifika försäkringsavtalet.

Vilket försäkringsbolag är bäst för hästar?

Valet av försäkringsbolag kan bero på en rad olika faktorer, inklusive men inte begränsat till försäkringens täckning, pris, kundservice och bolagets rykte. För att bedöma vilket försäkringsbolag som är bäst för en individs specifika behov bör man jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden, läsa recensioner, och eventuellt konsultera med andra hästägare eller branschorganisationer. Det allra bästa är att kontakta olika försäkringsbolag för att få information om deras hästförsäkringar.

Hur mycket kostar det att försäkra din häst?

Det går inte att säga ett exakt pris. Precis som med val av försäkringsbolag finns det många faktorer som spelar in, som exempelvis hästens värde, ålder, tävlingsnivå och vilken typ av försäkring man önskar. 

Vi har stor erfarenhet inom hästjuridik och hjälper dig gärna med rådgivning. Ni är välkomna att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter