Tvist vad händer då? Hästjurister förklarar

21.03.2021

Tvister

Hur undviker du tvister och vad gör du om tvist skulle uppstå?

Som hästjurist får vi ofta frågan hur mycket hästtvister som förekommer. Eftersom det varierar så är det svårt som hästjurist att ge någon exakt siffra men det man kan konstatera är att man kan se en viss ökning. Denna ökning beror främst på oseriösa hästhandlare som annonserar sina hästar som talanger till bra priser. Som köpare får man se upp med dessa lockpriser som i slutändan kan kosta mer än det smakar. I de flesta fall får man inte mer för pengarna än det man betalar för. I tidigare artiklar har en hästjurist gått igenom punkt för punkt vad du ska tänka på innan du köper en häst och hur du kan kolla upp gamla tävlingsresultat för att kontrollera om det säljaren säger stämmer. Om det värsta skulle hända att hästen du får hem inte alls stämmer överens med vad säljaren har sagt bör du kontakta en erfaren jurist med inriktning mot häst, en så kallad hästjurist.

Som hästjurist är min erfarenhet att de absolut flesta tvister slutar i en förlikning som är en slags överenskommelse mellan parterna. Om ni inte skulle nå en överenskommelse så kan du antingen själv eller med hjälp av en jurist (ev. hästjurist) vända dig till tingsrätten och få din sak prövad där.

TINGSRÄTTEN

Våra hästjurister får ofta frågan vad som händer i tingsrätten, hur lång tid det tar och hur processen går till. I tingsrätten möter du då säljaren och dennes eventuella juridiska ombud vid en muntlig förberedelse. Huvudsyftet med den muntliga förberedelsen är att se om ni kan komma överens och om så inte är fallet att utröna vad det är ni vill och inte vill. Kommer ni inte överens går målet vidare till en huvudförhandling. Viktigt är att man behöver kunna bevisa att man har rätt. För att kunna bevaka sina intressen behöver parterna ofta anlita ett ombud som tar hand om den juridiska processen.

Det är vanligt att parterna kommer överens och förlikas vid den muntliga förberedelsen. En förlikning går ut på att parterna själva, alternativt med hjälp av juridiska ombud, kommer överens istället för att domaren bestämmer utgången i tvisten. Fördelen med en förlikning är att parterna själva styr över utgången i tvisten. Efter förlikningen brukar båda parterna vara lite missnöjda då den som inte vill betala har fått betala och den som ville ha betalt fått mindre betalt än vad den först ville ha. Å andra sidan slipper parterna riskera att förlora i en huvudförhandling och stå för sina och motpartens kostnader.

KOSTNADER

Det är svårt att uppskatta den exakta kostnaden för en tvist då den så klart skiljer sig från fall till fall. Många har ett rättsskydd på hemförsäkringen eller en företagsförsäkring som täcker upp till 80 % av kostnaderna. Vanligast är att tvister under ett halvt basbelopp (cirka 23 800 kronor) inte täcks av rätts- skyddet. Som företagare har du en högre självrisk plus att du måste betala moms. Om tvisten slutar med att parterna når en förlikning efter den muntliga förberedelsen är det vanligast att vardera parten betalar för sina rättegångskostnader. Om parterna inte kommer överens utan att målet tas upp till huvudförhandling för att prövas där betalar den vinnande parten ingenting. Den part som förlorar målet betalar istället allting och rättsskyddet har oftast ett tak på allt mellan 200 000 - 350 000 kronor beroende på försäkringsbolag.

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta eller något annat så kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt samtal.

Våra kontaktuppgifter är mobil: +46 (0) 704 - 18 55 93 samt mejladress: info@treschowpartner.se