Vad gäller om du ska ta föl eller låna ut ditt sto på foder?

17.06.2020

Hur går det till när man lånar ett sto för att ta föl på?

Såhär i sommartider och fölningssäsong, så dyker det snabbt upp tankar och funderingar för nästa fölningssäsong. Kanske ska du betäcka ditt sto, eller kanske finns inte tiden till och tankar på att eventuellt låna ut ditt sto för betäckning dyker upp. Då kommer här några bra funderingar att ha i bakhuvudet om du antingen skall låna ett sto, eller låna ut ditt egna sto för betäckning.

Först och främst om du har valt att låna ut ditt sto för betäckning så kan det vara bra att vara medveten om ungefär hur lång tid du kan tänkas vara utan möjligheten att nyttja den, som exempelvis tävlings och träningshäst. Ett sto är dräktigt i elva månader och man brukar prata om att efter månad fem av dräktighet så skall man börja ta det lite lugnare och kanske inte hoppa. Detta för att förebygga risken att stoet kastar fölet. När stoet senare fölar så ska fölet gå kvar med stoet tills det åtminstone gärna är sex månader gammalt. Därefter sker en avvänjningsperiod som kan ta olika lång tid beroende på hur sto och föl är som individer. Du får som stoägare därför nästan räkna med att vara utan ditt sto i ett och ett halvt, till två år. Ska du istället låna ett sto att ta föl på så gäller det att du som fölägare sedan också är beredd på att sköta de kostnader som även rör stoet, beroende på det avtal ni har upprättat under den tid det tar för fölet att växa upp och bli redo att skiljas ifrån sin mamma.

Vad gäller om du ska ta föl eller låna ut ditt sto på foder?
Vad gäller om du ska ta föl eller låna ut ditt sto på foder?

När vi pratar om avtal kring lån av sto att betäcka, så rör det sig ofta om ett leasingavtal eller ett fodervärdsavtal. Innan man ingår ett sådant så kan det vara bra att man som stoägare och föltagare är överens om vem som skall stå för vilka kostnader rörande stoet. Exempelvis vardagskostnader så som, stallhyra, foder, hovslagare och försäkring med mera. Men något annat som kan vara viktigt att vara överens om är att om olyckan skulle vara framme och stoet, eller fölet skulle gå bort vid fölning. Vad händer då? Detta är tyvärr alltid är en risk och därför viktigt att bära med sig. Ska man betala någon typ av kostnad för detta som föltagare om stoet skulle gå bort? Eller om fölet avlider, ska man få möjlighet att låna stoet ännu en säsong för att försöka en gång till?

Något annat som är viktigt när det kommer till avtal är det alltid är att föredra att man har ett skriftligt framför ett muntligt. Kan man ha en öppen dialog om avtalets innehåll och gemensamt komma överens om vad ett sådant skall innehålla så kan det ofta underlätta för att undvika en eventuell framtida tvist. För att vara säkra på att avtalet verkligen kommer att förmedla de budskap som ni vill att det ska förmedla så kan man ta hjälp av jurist, som upprättar ett avtal utefter era önskemål. Detta för att om nu en tvist skulle uppstå i framtiden, så kan man enkelt tyda utefter vilka premisser som ni ingick avtalet på och vad konsekvenserna av dessa skulle kunna vara om olyckan skulle vara framme.

Slutligen måste det väl ändå konstateras att föl och föltiden är något av det finaste vi har i ridsportsvärlden och därför ska den också få förbli en rolig och lättsam tid för samtliga inblandade. Lycka till med era föl och skulle ni ha frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss så hjälper vi er gärna.