Vad gäller vid brottmål?

03.05.2024

Vid vilka brott har man rätt till en försvarare?

I de fall man blir misstänkt för ett brott inleds en förundersökning som leds av en åklagare. Som misstänkt blir man förhörd och beroende på brottets allvar kan man bli anhållen eller häktad. 

När har man rätt till en advokat?

I Sverige har en misstänkt rätt till en offentlig försvarare i brottmål om:

  1. Det finns anledning att anta att den misstänkte kommer att dömas till fängelse.
  2. Målet är av sådan art att den misstänkte behöver en försvarare.
  3. Det finns andra särskilda skäl.

Rätten till en offentlig försvarare gäller från det att förundersökningen inleds och under hela rättsprocessen. Den misstänkte kan också välja en privat advokat som försvarare, men om kriterierna för offentlig försvarare är uppfyllda, kan staten stå för kostnaden. Om den misstänkte inte själv väljer en försvarare, kan tingsrätten förordna en.

Dessa rättigheter är reglerade i Rättegångsbalken (1942:740), särskilt i 21 kap. Rättegångsbalken (RB)

Barn som är misstänkta eller anklagade har rätt att assisteras av en advokat när de blir medvetna om att de är misstänkta för ett brott. De som är misstänkta för ett brott där det är sannolikt att påföljden kan bli fängelse, har också rätt till en försvarare. Om den misstänkte saknar medel har hen rätt att få en advokat förordnad helt kostnadsfritt.


I vilka fall har man rätt till ett målsägandebiträde?

En målsägande (brottsoffer) i ett brottmål i Sverige har rätt till ett målsägandebiträde om brottet gäller till exempel misshandel, sexualbrott, olaga hot eller allvarligt intrång. Det är Tingsrätten som beslutar om förordnande av målsägandebiträde efter ansökan av målsägande.

Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål?

Man kan enkelt beskriva det som att brottmål handlar om brott mot staten och allmän ordning medan tvistemål handlar om rättsliga konflikter mellan privatpersoner och juridiska personer.

Vi på Treschow & Partner har en bred kompetens och hjälper dig gärna om du är i behov av en försvarare eller ett målsägandebiträde. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93