Vad ska man tänka på vid köp och försäljning av båt?

03.05.2024

Vad ska man tänka på vid köp och försäljning av båt?

När man genomför en affär för köp eller försäljning av en båt är det viktigt att noggrant överväga flera juridiska aspekter som kan påverka processen och dess utfall. Att inte ta hänsyn till de juridiska aspekter som finns kan resultera i komplikationer, förseningar eller till och med juridiska tvister längre fram i processen. Därför är det av största vikt att vara väl informerad om och noggrant hantera dessa juridiska frågor vid varje steg av köp- eller försäljningsprocessen. 

Nedan följer några av de juridiska aspekterna som är viktiga att ta hänsyn till:

  • Avtal: Att ha välformulerade och tydliga avtal är något som är centralt när det kommer till köp eller försäljning av båt.
  • Registrering: Det finns ingen generell skyldighet att registrera båtar i Sverige, men vissa båtar som används yrkesmässigt måste registreras enligt lagen om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart. Passagerarbåtar som kan föra tolv eller flera passagerare måste alltid registreras. Det finns möjlighet till frivillig registrering för båtar som inte är registreringspliktiga.
  • Nationalitet och flagg: Ett fartyg anses som svenskt och får föra svensk flagg om det till mer än hälften ägs av svenska medborgare eller juridiska personer. Det finns möjlighet för fartyg som inte uppfyller dessa krav att anses som svenska efter särskilt beslut.
  • Ägarbyte: Vid ägarbyte kan det tillkomma avgifter och det kan krävas dokumentation som visar en sammanhängande ägarkedja.
  • Säkerhets- och miljökrav: Tillverkare eller importörer av fritidsbåtar och utrustning till dessa ansvarar för att produkterna uppfyller väsentliga säkerhets- och miljökrav och att de är CE-märkta.
  • Användning av båten: Om båten huvudsakligen kommer att användas utanför Sverige, kan det påverka beskattningsfrågor och registreringskrav.
  • Internationella regler: Det är viktigt att vara medveten om att det finns internationella konventioner och EG-rättslig lagstiftning som kan påverka reglerna kring köp och försäljning av båtar.

Observera att den här översikten endast ger en generell bild, och ytterligare specifika regler kan vara tillämpliga beroende på typen av båt och dess användning. Är du osäker eller behöver mer detaljerad information rekommenderas det att du granskar det specifika regelverket eller söker rådgivning inom området. Detta kan bidra till att säkerställa korrekt efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter samt undvika eventuella juridiska problem i samband med köp eller försäljning av båten. Vi på Treschow & Partner hjälper gärna till med köp eller försäljning av din båt. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter