NIS2-Network and information systems directive 2

Stärk ditt nätverk, skydda din information

NIS2

NIS2-direktivet, som är en uppdatering och utvidgning av det ursprungliga Nätverks- och Informationssystemdirektivet (NIS-direktivet), är en central del av EU:s arbete för att stärka cybersäkerheten inom unionen. Det nya direktivet syftar till att adressera de brister som identifierats i det första direktivet och att anpassa lagstiftningen till den snabbt föränderliga digitala miljön. 

Treschow & Partner har vi en djupgående förståelse för dessa nya regelverk och erbjuder kompetens inom området för att säkerställa att er organisation inte bara är förberedd för att möta de nya kraven, utan också kan dra nytta av de möjligheter som en robust cybersäkerhetsstrategi medför. 

Vårt team av specialiserade jurister står redo att bistå er med allt från riskbedömningar och compliance-granskningar till utformning av säkerhetspolicies och incidenthanteringsplaner. Vi är engagerade i att hjälpa er att skydda er verksamhet och era data mot cyberhot och ser fram emot att arbeta tillsammans för att navigera i den nya cybersäkerhetslandskapet.

Ta del av våra kostnadsfria tjänster

Vänligen ange dina uppgifter i formuläret nedan, så återkopplar en av våra juridiska specialister till dig inom kort.

Vi svarar inom 2 timmar.

Stärk er cybersäkerhet  -Navigera NIS2 med kompetens

NIS2

NIS2-direktivet utökar tillämpningsområdet för det ursprungliga direktivet genom att inkludera fler sektorer och typer av enheter. Detta innebär att fler företag och organisationer nu kommer att omfattas av dess krav, inklusive viktiga tjänster inom energi, transport, bankväsen, infrastruktur, digital infrastruktur, offentlig förvaltning och rymdsektorn.

En av de viktigaste aspekterna av NIS2-direktivet är kravet på att de omfattade enheterna ska vidta lämpliga och proportionerliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera cybersäkerhetsrisker. Detta inkluderar att säkerställa nätverks- och informationssystemens säkerhet, att förhindra och minimera effekterna av cybersäkerhetsincidenter och att rapportera allvarliga incidenter till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att stärka sina nationella tillsynsmyndigheter och att inrätta en ram för samarbete mellan medlemsstaterna för att förbättra informationsutbytet och koordineringen vid gränsöverskridande cybersäkerhetsincidenter.

För att säkerställa att företag och organisationer följer NIS2-direktivet, införs strängare tillsyns- och sanktionssystem. Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheterna har befogenhet att genomföra inspektioner och att de kan utfärda administrativa böter vid överträdelser.

NIS2-direktivet är en viktig del av EU:s övergripande strategi för att skapa en gemensam hög nivå av cybersäkerhet och för att skydda den inre marknaden mot cyberhot. Genom att stärka och harmonisera cybersäkerhetskraven över hela EU bidrar direktivet till att öka förtroendet för den digitala ekonomin och att skydda kritisk infrastruktur.

Sammanfattningsvis är NIS2-direktivet en viktig lagstiftningsåtgärd som kommer att ha en betydande inverkan på hur företag och organisationer hanterar cybersäkerhetsrisker. Det är avgörande för alla berörda parter att förstå de nya kraven och att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla dem. Genom att göra det kan de inte bara undvika potentiella sanktioner utan också bidra till en säkrare och mer resilient digital miljö i EU.-NIS2-direktivet höjer ribban för cybersäkerhet och kräver en proaktiv inställning till digitala risker. Vi på Treschow & Partner är här för att vägleda er genom de nya regelverken och säkerställa att er verksamhet inte bara uppfyller lagkraven, utan också är rustad för att möta morgondagens utmaningar.

Frida Treschow

_________________________

Din partner för juridisk cybersäkerhetspecialism

Som specialister på IT- och dataskyddsjuridik är vi redo att hjälpa er hantera de nya kraven från NIS2-direktivet.

Vi erbjuder rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer utvecklingen av cybersäkerhetsstrategier för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera cybersäkerhetsförbättringar.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om NIS2 och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa världen av cybersäkerhetsjuridik. Vi är din pålitliga partner för en säker digital affärsdrift och juridisk överensstämmelse.