Hantering av frågor till upphandlande myndighet

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Upphandlingsjuridiska rådgivningar i Göteborg

Våra engagerade jurister tillhandahåller affärsmässig och juridisk rådgivning inom offentlig upphandlingar. 

Omfattande expertis inom offentlig upphandling säkerställer en effektiv och snabb processhantering för våra klienters upphandlingsärenden. På Treschow & Partner ser vi till att skräddarsy lösningar för just dina behov och unika situation. 

Hantering av frågor till upphandlande myndighet

Det kan vara svårt att veta vilka frågor man bör ställa och hur man formulerar sig korrekt. Våra erfarna jurister på Treschow & Partner bistår dig med att förstå dina rättigheter. Vi hjälper till att formulera och klargöra dina frågor. Hjälper dig att förtydliga vad som gäller och var man finner mer information. 

Överklaga en förhandling

Går upphandlingen emot de fem grundprinciperna?

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • principen om ömsesidigt erkännande

Det går att överklaga redan vid en förtidsannonsering! Ta kontakt snarast för att se till att du som leverantör får möjlighet att lämna anbud. 

Mer om våra tjänster inom offentlig upphandling

Granskning av upphandlingsförfrågan
Hantering av frågor till upphandlande myndighet
Utvärdering av anbudsförberedelse
Rådgivning kring optimal prissättning
Analysera tilldelningsbeslut
Överklaga upphandlingsbeslut

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner

Jurist Sara Hrnic
Jurist Sara Hrnic
Advokat Frida Treschow
Advokat Frida Treschow