Offentlig upphandling

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Upphandlingsjuridiska rådgivningar i Göteborg

Våra engagerade jurister erbjuder professionell och kvalificerad rådgivning inom området offentlig upphandling. 

Med sin expertis på området kan våra jurister säkerställa en effektiv och snabb hantering av våra klienters upphandlingsärenden.

På Treschow & Partner strävar vi efter att skapa skräddarsydda lösningar som passar just dina specifika behov och situation. Med vår kompetens och erfarenhet ser vi till att du får den bästa möjliga hjälpen inom offentlig upphandling.

Offentlig upphandling

För dig som leverantör finns det många fördelar med att delta i offentliga upphandlingar. Den offentliga sektorn kännetecknas ofta av omfattande affärsmöjligheter genom stora affärer med god kreditvärdighet.

Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att ha god insikt i de specifika lagar och regler som styr processen. Dessa kan upplevas som komplexa och krävande vid anbudsinlämning. Det är därför avgörande att tolka regelverket korrekt för att undvika risken att anbudet förkastas. Eftersom varje avtal är unikt och förhållningsregler kan skilja sig åt betydligt, har formuleringen av anbudet stor betydelse. Även små misstag kan vara svåra att omförhandla i efterhand. Mot bakgrund av detta kan det vara fördelaktigt att söka stöd från en upphandlingsjurist, oavsett om det gäller mindre eller större affärer.

Funderar du på att lämna anbud, eller vill du överpröva ett beslut? Då finns vi här för dig. Vi erbjuder dig en första kostnadsfri rådgivning. Vi kan vägleda dig rätt och erbjuda stöd under hela processens gång.´

Hur vinner man anbud?

För att vinna anbud är det viktigt att förstå och uppfylla de relevanta kraven och tidsramar samt att vara medveten om tröskelvärdena. Vi finns här för att ge dig vägledning och hjälpa dig att öka dina chanser till att vinna anbudet.

Vi kan bistå med att förtydliga kraven och tidsramarna samt erbjuda råd om hur du kan formulera ditt anbud utifrån den utvärderingsmall som avtalet följer. Genom att sträva efter att uppfylla de specificerade kraven kan du lämna in det bästa möjliga anbudet.

Det är viktigt att komma ihåg att varje avtal är unikt och att kraven kan vara mångfacetterade. Genom att ha en överblick och förståelse för helheten kan du skaffa dig en unik fördel och öka dina möjligheter att tilldelas avtalet.

Vid ett felaktigt beslut om tilldelning går det att överklaga

Vid felaktig tilldelning i en upphandlingsprocess finns möjligheten att överklaga detta beslut. Det innebär att man begär en överprövning och tar hänsyn till avtalsspärrar samt följer de fastställda tidsgränserna enligt relevant lagstiftning.

Att inleda en överklagandeprocess är kostnadsfri, men det är viktigt att notera att den part som överklagar ansvarar för sina egna rättegångskostnader. Dessutom är det inte obligatoriskt för den förlorande parten att ersätta motpartens kostnader om överklagandet inte resulterar i en framgångsrik omprövning av beslutet.

Överklaga en förhandling

Går upphandlingen emot de fem grundprinciperna?

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • principen om ömsesidigt erkännande

Det går att överklaga redan vid en förtidsannonsering!  För att säkerställa att du som leverantör får chansen att lämna anbud, är det bäst att ta kontakt så snart som möjligt. Vi kan hjälpa dig att navigera genom processen och vid behov inleda överklagandet för att skydda dina intressen som leverantör.