Strandskyddsdispens i efterhand

07.01.2024

Strandskyddsdispens i efterhand

Strandskyddet är en viktig del av svensk lagstiftning som syftar till att skydda våra stränder och de djur och växter som lever där. Men ibland kan det vara nödvändigt att ansöka om dispens från strandskyddet, till exempel om du vill bygga en brygga eller ett hus nära stranden. I denna artikel kommer vi att förklara vad strandskyddet innebär, hur du kan ansöka om strandskyddsdispens och vad du kan göra om du behöver ansöka om strandskyddsdispens i efterhand.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela Sverige. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag och syftar till att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna. Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga nya byggnader, ändra användningen av befintliga byggnader eller utföra andra åtgärder som kan hindra eller begränsa allmänhetens tillgång till ett allmänt område. Det är också förbjudet att utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddsdispens i efterhand
Strandskyddsdispens i efterhand

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Om du vill utföra en åtgärd som är förbjuden enligt strandskyddet, kan du ansöka om strandskyddsdispens hos din kommun. För att få strandskyddsdispens krävs det att du har särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Du kan till exempel få strandskyddsdispens om området redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, eller om området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Kan jag ansöka om strandskyddsdispens i efterhand?

Ja, det är möjligt att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand för redan genomförda åtgärder. Prövningen sker då utifrån hur platsen såg ut innan åtgärden gjordes eller byggnaden restes. Du ansöker på samma sätt som för vanlig strandskyddsdispens. Läs mer här vad som krävs för att strandskyddsdispens. Dispens från strandskyddet

Strandskyddsdispens i efterhand
Strandskyddsdispens i efterhand

Vad händer om jag utför en förbjuden åtgärd utan strandskyddsdispens?

Om du utför en förbjuden åtgärd inom strandskyddat område utan att söka strandskyddsdispens, kan det betraktas som ett miljöbrott. Du kan då bli anmäld och kan behöva ändra på din åtgärd så att den följer de regler som finns, eller riva det du har byggt och återställa marken. Du kan också behöva betala en ekonomisk avgift.

Sammanfattning

Strandskyddet är en viktig del av svensk lagstiftning som skyddar våra stränder och de djur och växter som lever där. Men ibland kan det vara nödvändigt att ansöka om dispens från strandskyddet. Om du behöver ansöka om dispens i efterhand, är det viktigt att du gör det så snart som möjligt för att undvika eventuella rättsliga konsekvenser.

På Advokatfirman Treschow & Partner har vi stor erfarenhet av att hjälpa klienter med att ansöka om strandskyddsdispens. Kontakta oss idag för att få hjälp med din ansökan.