Överklaga upphandlingsbeslut

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Upphandlingsjuridiska rådgivningar i Göteborg

Våra engagerade jurister tillhandahåller affärsmässig och juridisk rådgivning inom offentlig upphandlingar. 

Omfattande expertis inom offentlig upphandling säkerställer en effektiv och snabb processhantering för våra klienters upphandlingsärenden. På Treschow & Partner ser vi till att skräddarsy lösningar för just dina behov och unika situation. 


Vid ett felaktigt beslut om tilldelning går det att överklaga

En felaktig tilldelning i en upphandlingsprocess kan föranleda rättsliga åtgärder såsom överklagande. Detta medför att man beaktar avtalsspärr och begär överprövning i enlighet med de tidsgränser som är fastställda i relevant lagstiftning.

Att inleda ett överklagande medför inga avgifter, men parten står för sina egna rättegångskostnader och är inte skyldig att ersätta motpartens kostnader vid en eventuell förlust i målet.


Hur vinner man anbud?

Vid frågor om tex relevanta krav, tider, tröskelvärden finns vi här för att guide dig rätt. Vi hjälper dig öka dina chanser för ett vinnande anbud. Utefter avtalets satta utvärderingsmall kan vi utgå från formuleringar och hur man skall tänka därefter. För att kunna lämna det bästa anbudet gäller det att eftersträva kraven som ställs. Alla avtal är unika och kraven som ställs kan kännas diffusa. Genom ett vant öga som ser helheten ger det en unik fördel och bättre förutsättningar för att bli tilldelad avtalet.


Vid ett felaktigt beslut om tilldelning går det att överklaga

En felaktig tilldelning i en upphandlingsprocess kan föranleda rättsliga åtgärder såsom överklagande. Detta medför att man beaktar avtalsspärr och begär överprövning i enlighet med de tidsgränser som är fastställda i relevant lagstiftning.Att inleda ett överklagande medför inga avgifter, men parten står för sina egna rättegångskostnader och är inte skyldig att ersätta motpartens kostnader vid en eventuell förlust i målet.

Överklaga en förhandling

Går upphandlingen emot de fem grundprinciperna?

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • principen om ömsesidigt erkännande

Det går att överklaga redan vid en förtidsannonsering! Ta kontakt snarast för att se till att du som leverantör får möjlighet att lämna anbud. 

Eller klicka dig vidare till en specifik tjänst via

ikonerna nedan

Granskning av upphandlingsförfrågan
Rådgivning kring optimal prissättning
Hantering av frågor till upphandlande myndighet
Analysera tilldelningsbeslut
Utvärdering av anbudsförberedelse
Överklaga upphandlingsbeslut

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner

Jurist Sara Hrnic
Jurist Sara Hrnic
Advokat Frida Treschow
Advokat Frida Treschow