Cybersäkerhets och Incidenthantering

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Cybersäkerhet och Incidenthantering 

Cybersäkerhet är en kritisk aspekt av IT-juridik, där vi fokuserar på att hjälpa klienter att förstå och hantera juridiska risker associerade med cyberhot. Vi erbjuder rådgivning om lagkrav gällande cybersäkerhet, utvecklar strategier för att förebygga dataintrång och bistår vid hantering av säkerhetsincidenter. Vårt team arbetar även med att utforma riktlinjer och procedurer för att säkerställa efterlevnad av nationella och internationella cybersäkerhetsstandarder.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593