Ansvar inom travsport

29.04.2024

Ansvar inom travsport

Alla som deltar i travsporten i Sverige, inklusive tränare, kuskar, hästägare, och andra aktörer inom sporten, är skyldiga att känna till och följa innehållet i Svensk Travsports reglemente. Detta inkluderar regler kring tävlingar, träning, djurskydd, doping och andra relevanta aspekter av sporten. Det är en del av deras ansvar att hålla sig uppdaterade om gällande regler och föreskrifter. 

Vem ansvarar för att hästen är i ett sådant skick att den kan tävla?

Ansvaret för att en häst är i skick att tävla ligger på flera parter. Veterinären som är närvarande vid tävling och överdomaren har befogenhet att avvisa en skadad häst från tävlingen. Det är också förkastligt att tävla med ett skadat eller sjukt djur enligt tradition inom hästsporten. Vidare har en professionell travtränare ansvar för träning, förvaring och vård av hästen och kan vara ansvarig för hästens skick. Om en häst skadas under vårdtiden, är det upp till besittaren att visa att skadan inte orsakats av oaktsamhet för att undgå skadeståndsansvar. Dessutom har hästsportorganisationerna ett ansvar för att reglerna efterlevs och att sporten uppvisar korrekta tävlingsarrangemang.

Får vem som helst rida på min häst?

För att delta i en hästtävling får tävlingsreglerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade i Sverige och hästdjur som är registrerade i andra EU-medlemsstater, så länge det inte rör sig om tävlingar som syftar till att förbättra rasen, regionala tävlingar för att välja ut hästdjur, eller historiska eller traditionella evenemang. Det finns minimi- och maximikrav för tillträde till tävlingar, som exempelvis kan innefatta krav på kvallopp eller mankhöjd. Det är inte specificerat vem som kan rida hästen, men det är underförstått att ryttaren måste uppfylla de krav som ställs av tävlingsarrangören.

För vem gäller svensk travsports uppförandekod?

Svensk travsports uppförandekod gäller för alla som deltar i eller anordnar hästtävlingar i Sverige. Detta inkluderar tävlingar som trav, galopp, körning, voltige, och andra som specificeras i lagar och regler. Det finns dock vissa undantag, till exempel för tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen, regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller historiska eller traditionella evenemang.

Vi på Treschow & Partner har stor erfarenhet av hästjuridik och du är varmt välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter