Servitut- Din rätt att nyttja annans mark

29.02.2024

Servitut- Din rätt att nyttja annans mark

Ibland kan man behöva använda en bit av grannens mark för att komma åt sin egen, eller kanske för att ha tillgång till en brunn. Detta är möjligt genom något som kallas för servitut – en rättighet som kan ge dig tillgång till mark eller resurser som inte är dina egna.


Vad är ett servitut?

___________________________

Ett servitut är en rättighet för en fastighetsägare att på ett bestämt sätt använda en annan fastighet. Det kan handla om väg, vattenledning eller annan nödvändig facilitet. Servitutet följer med fastigheten vid försäljning och är inskrivet i fastighetsregistret, vilket ger det en stark skyddad ställning. Hur upprättas ett servitut?

 

Hur upprättas ett servitut?

_______________________________________

För att upprätta ett servitut krävs ett avtal mellan fastighetsägarna. Detta avtal måste sedan registreras hos Lantmäteriet för att servitutet ska bli officiellt och juridiskt bindande. Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut upprättas mellan parterna, medan officialservitut kan bildas av Lantmäteriet under en fastighetsbildningsförrättning.Vilka rättigheter och skyldigheter finns?

___________________________________________________________

Den som har servitutet, servitutshavaren, har rätt att använda den del av fastigheten som servitutet avser. Samtidigt har servitutshavaren en skyldighet att inte använda rättigheten mer än nödvändigt och att inte orsaka onödig skada eller olägenhet för fastighetsägaren.

Fastighetsägaren, som ger servitutet, kallas för tjänande fastighet, medan den fastighet som nyttjar servitutet kallas för härskande fastighet. Ägaren av den tjänande fastigheten får inte göra något som försvårar användningen av servitutet.Avslutande kommentarer

_________________________________________

Servitut är en viktig del av fastighetsrätten som gör det möjligt för fastighetsägare att lösa praktiska problem och säkerställa tillgång till viktiga resurser. Genom att vara inskrivet i fastighetsregistret ger det en trygghet och förutsägbarhet för båda parter. Det är en balansakt mellan rättigheter och skyldigheter som kräver respekt och förståelse från alla inblandade. Servitutet visar på det unika i svensk lagstiftning där samarbete och tillit ligger till grund för att hantera och dela på de resurser som finns.


Vi besitter omfattande erfarenhet av att hantera juridiska frågor för våra klienter. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver rådgivning eller har frågor angående servitut.