Teknologitransaktioner och Joint Ventures

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Teknologitransaktioner och Joint Ventures 

Inom området teknologitransaktioner och joint ventures, erbjuder Treschow & Partner juridisk expertis för att strukturera och förhandla avtal som rör teknologiöverföring och samarbetsprojekt. Vi hanterar komplexa frågor som rör ägande, licensiering och kommersialisering av teknologi, och säkerställer att våra klienters intressen skyddas i dessa partnerskap.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593