Aktieägaravtal: 5 avgörande tips från experterna

27.10.2023

Att skriva ett aktieägaravtal är en viktig del för att säkerställa en sund, framgångsrik affärsstruktur och samarbete mellan aktieägarna. Aktieägaravtalet definierar och reglerar förhållandet mellan aktieägarna i ett företag och hjälper till att förebygga framtida konflikter. Men hur ser ett bra aktieägaravtal ut och vilka punkter bör man verkligen inte missa? Nedan har vi sammanställt fem experttips som kommer att vägleda dig genom processen.

1. Tydlig definition av varje aktieägares rättigheter och skyldigheter

Ett bra aktieägaravtal bör inledas med en klar och tydlig definition av varje aktieägares rättigheter och skyldigheter. Genom att klart specificera dessa aspekter undviker man missförstånd och skapar en bra grund för samarbetet mellan parterna.

2. Reglering av överlåtelse av aktier

Det är av yttersta vikt att bestämma och skriftligt dokumentera vad som händer om en aktieägare vill sälja sina aktier eller om en ny investerare vill komma in i bilden. Utan klara överlåtelseregler kan situationer uppstå där oönskade aktieägare kommer in eller en aktieägare tvingas sälja sina aktier under ofördelaktiga förhållanden.

3. Hantering av tvister

Trots alla goda intentioner kan konflikter uppstå. För att säkerställa att tvister hanteras på ett rättvist och effektivt sätt bör aktieägaravtalet innehålla bestämmelser om tvistlösning. Detta kan inkludera skiljedomsförfaranden, medling eller andra metoder.

4. Utdelning och ekonomi

Hur och när vinsten ska delas ut är en central del av varje aktieägaravtal. En tydlig och rättvis fördelning av utdelning, tillsammans med regler kring kapitaltillskott, ger alla parter en klar förståelse för den ekonomiska aspekten av partnerskapet.

5. Utträdesklausuler

Vad händer om en aktieägare vill eller behöver lämna företaget? Avtalet bör innehålla klara riktlinjer för hur en aktieägares utträde ska hanteras, vilket garanterar en smidig övergång och skydd för alla involverade parter. Därtill reglerar man många gånger en aktieägares förbud att konkurrera samt sekretess för att undvika att en aktieägare lämnar bolaget och startar upp en konkurrerande verksamhet.

Sammanfattning

Ett välformulerat aktieägaravtal är en nyckelkomponent för alla företag med flera ägare. Det förebygger konflikter, skapar en stabil affärsstruktur och säkerställer att varje aktieägares intressen skyddas. Även om dessa tips är en bra utgångspunkt, rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av en jurist när du ska upprätta ditt avtal.

Behöver du hjälp med ditt aktieägaravtal? Kontakta oss idag för professionell rådgivning och expertis inom området. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa ett starkt och rättvist avtal som gynnar alla parter.