CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive

Vi gör hållbarhet lönsamt för ditt företag!

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera företagens rapportering om hållbarhetsfrågor. Detta direktiv kommer att ersätta det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering och innebär att fler företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering. Rapporteringen ska ske enligt nya EU-standarder för hållbarhetsrapportering och omfattar områden som miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption samt företagsstyrning.


CSRD

CSRD-direktivet är en del av EU:s bredare arbete för att främja hållbarhet och transparens i näringslivet och förväntas bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling. Genom att införa standardiserade och mer detaljerade rapporteringskrav hoppas man att det ska bli lättare för investerare och andra intressenter att bedöma företagens hållbarhetsarbete och därmed styra kapital mot mer hållbara investeringar. 

  • Vilka påverkas av CSRD?

De nya rapporteringskraven kommer att gälla för stora företag, stora koncerner och noterade små och medelstora företag, och dessa ska inkludera en hållbarhetsrapport som ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen.

  • Vad ska rapporteras?

Hållbarhetsrapporten ska innehålla information som är nödvändig för att förstå företagets eller koncernens inverkan på hållbarhetsfrågor och hur dessa påverkar företagets utveckling, resultat och ställning. Rapporten ska granskas av revisor eller annan tredje part, och nya krav på kunskap och erfarenhet kommer att ställas på de som granskar hållbarhetsrapporter

  • Ikraftträdande

EU-direktiv trädde i kraft den 1 januari 2024 och kommer implementeras stegvis beroende på företagens storlek.Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Vänligen ange dina uppgifter i formuläret nedan, så återkopplar en av våra juridiska experter till dig inom kort.

-Att utforska hållbarhetsområdet kräver skicklighet, särskilt när man står inför nya och strängare lagstiftningar. På vår byrå besitter vi djupgående kunskap om CSRD och står redo att leverera förstklassig juridisk vägledning. Vi strävar efter att omvandla dessa regelkrav till strategiska fördelar, och framhäver samspelet mellan hållbar utveckling och teknologiska innovationer som en kraftfull drivkraft för att skapa mervärde för företag, enskilda individer och samhället som helhet.

Frida Treschow

Vi Realiserar Era Hållbarhetsmål och Bygger en Grönare Framtid Tillsammans

__________________

Din partner för juridisk hållbarhetsexpertis 

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.