CSRD Intressenter

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

CSRD Intressenter

Engagera Intressenter

På Treschow & Partner bistår vi ditt företag i att involvera dina intressenter i ditt arbete med hållbarhet. Vi hjälper dig att engagera alla relevanta parter, från anställda och kunder till leverantörer och investerare, i ditt företags hållbarhetsinitiativ.

Skapande av Starka Relationer med Intressenter

Vi tror på vikten av att bygga starka och meningsfulla relationer med alla intressenter för att skapa ett framgångsrikt och hållbart företag. Vi hjälper dig att utveckla effektiva kommunikationsstrategier och engagemangsinitiativ för att stärka dina relationer med intressenter och öka deras engagemang i ditt företags hållbarhetsarbete.

På Treschow & Partner är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att lyckas med sitt intressentengagemang i hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder expertis och rådgivning som är skräddarsydd för ditt företags unika behov och omständigheter. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa just ditt företag att engagera dina intressenter i ditt hållbarhetsarbete.Kontakta oss för att få hjälp med att engegera intressenter kopplade till CSRD.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.