CSRD - Utbildning

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

CSRD Utbildningar 

Grundläggande utbildning inför CSRD Rapportering

Grundläggande utbildning  inför rapportering enligt CSRD. Grundligt genomgång där vi utgår från ert företag och grundern i hur CSRD rapporteras för just er taxonomi.  

Djupgående utbildning i CSRD

Passar er som kommit längre i er CSRD rapportering och vill ta det till nästa nivå. Vi utgår från ett mer djuplodat perspektiv. Vi går djupare och bryter ner rapporteringen i delar. Målet är att kunna använda CSRD för att aktivt minska era kostander genom att arbeta hållbart. Vi vänder CSRD rapporteringen till en netto plus effekt med hjälp av strategiska planering och införandet av hållbarhetsmål i den dagliga verksamheten. 


Avancerad CSRD rapportering

Större bolag som genom sin rapportering vill förändra marknadens syn på bolaget. Vi går igenom er bransch och marknad och använder oss av rapporteringen för att gynnsamt positionera er gentemot investarare, leverantörer vi förändrar på samma gång era kundernas syn på er som bolag.


Anpassade CSRD Utbildningar

Vi erbjuder anpassade utbildningar för att förbättra förståelsen och kunskapen om hållbarhet och CSRD:s krav inom ditt företag. Vi designar utbildningarna för att passa ert företags specifika behov och omständigheter. 

Utbildning för Ledare och Anställda

Vi tror på vikten av att utbilda både ledare och anställda för att bygga en hållbar företagskultur. Vi erbjuder utbildningar som är anpassade för olika roller och ansvarsområden inom företaget, för att säkerställa att alla har de kunskaper de behöver för att bidra till företagets hållbarhetsmål och rapporteringen av CSRD. 

Skapande av en Hållbar Företagskultur

Genom våra utbildningar hjälper vi till att skapa en företagskultur som är engagerad i hållbarhet och redo att möta CSRD:s krav. Vi tror på att utbilda hela organisationen för att skapa en gemensam förståelse och engagemang för hållbarhet. 

Kontinuerlig Utbildningar inom CSRD

Vi erbjuder kontinuerlig utbildning för att säkerställa att ditt företag alltid är uppdaterat med de senaste utvecklingarna inom CSRD och hållbarhet. Vi anpassar våra utbildningar för att reflektera förändringar i CSRD:s krav och nya trender inom hållbarhet. 

Kontakta oss för att få hjälp med CSRD Utbildningar.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.