CSRD - Tjänster

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

CSRD Tjänster


CSRD Rådgivning

Förståelse för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kan vara en utmaning. Vi på Treschow & Partner erbjuder expertis och rådgivning för att hjälpa ditt företag att navigera i dessa nya krav. Vi hjälper dig att förstå vad CSRD innebär för just ditt företag och hur du kan uppfylla dess krav. Läs mer om CSRD Rådgivning

Hållbarhetsrapportering

Vi stödjer ditt företag i att utarbeta och publicera hållbarhetsrapporter i enlighet med CSRD:s krav. Vårt team av experter säkerställer att din rapportering är transparent, korrekt och i linje med de senaste reglerna. Läs mer om vår CSRD Mall. 

Hållbarhetsstrategi

Vi hjälper ditt företag att utveckla en hållbarhetsstrategi som inte bara uppfyller CSRD:s krav, utan också bidrar till företagets övergripande affärsmål. Vi tror på att skapa strategier som är både hållbara och lönsamma. Läs mer om att få hjälp att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Utbildning inom CSRD

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhet och CSRD:s krav inom ditt företag. Vi tror på att utbilda både ledare och anställda för att skapa en hållbar företagskultur. Läs mer om våra CSRD utbildningar.

Granskning av Hållbarhetsrapporter 

Vårt team av experter granskar dina hållbarhetsrapporter för att säkerställa att de uppfyller CSRD:s krav. Vi ger konstruktiva rekommendationer för förbättringar och hjälper dig att upprätthålla högsta möjliga standard. Läs mer om vår granskning av hållbarhetsrapporter.

Riskhantering kopplat till CSRD

Vi hjälper ditt företag att identifiera och hantera risker kopplade till hållbarhet och CSRD:s krav. Vi tror på proaktiv riskhantering för att säkerställa långsiktig framgång. Läs mer om hur vi arbetar med CSRD riskhantering.

CSRD Intressenter

Vi stödjer ditt företag i att engagera dina intressenter i ditt hållbarhetsarbete. Vi tror på att skapa starka relationer med alla intressenter för att bygga ett framgångsrikt och hållbart företag. Läs mer om vårt CSRD intressentupplägg.


CSRD MALL FÖR RAPPORTERING

Skicka oss din mail för att kostnadsfritt få ta del av vår mall för att rapportera i enlighet med CSRD. Vår CSRD mall har utformats enligt de olika taxonomierna inom EU. Varje taxonomi har en mall utformad för att kunna rapportera CSRD i enlighet med direktivet.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.