Granskning av upphandlingsförfrågan

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Upphandlingsjuridiska rådgivningar i Göteborg

Våra engagerade jurister tillhandahåller affärsmässig och juridisk rådgivning inom offentlig upphandlingar. 

Omfattande expertis inom offentlig upphandling säkerställer en effektiv och snabb processhantering för våra klienters upphandlingsärenden. På Treschow & Partner ser vi till att skräddarsy lösningar för just dina behov och unika situation. 

Granskning av upphandlingsförfrågan

Vi erbjuder professionell assistans i granskningen av ert anbudsförslag innan det officiella inlämnandet. För att förebygga negativa följder arbetar vi proaktivt för att minimera risken för skrivfel och kalkylmissar. Vår expertis tillämpas i detaljerad kontroll av anbudet för att säkerställa dess fullständighet och noggrannhet. Genom att reducera sannolikheten för felaktigheter ökar vi sannolikheten för att ert anbud inte ska avslås. Det är av yttersta vikt att anbudet är korrekt från inledningen, då utrymmet för efterföljande rättelser är begränsat och kan resultera i oönskade konsekvenser. Denna tjänst kan våra kvalificerade jurister på Treschow & Partner bistå er med.

Hur vinner man anbud?

Vid frågor om tex relevanta krav, tider, tröskelvärden finns vi här för att guide dig rätt. Vi hjälper dig öka dina chanser för ett vinnande anbud. Utefter avtalets satta utvärderingsmall kan vi utgå från formuleringar och hur man skall tänka därefter. För att kunna lämna det bästa anbudet gäller det att eftersträva kraven som ställs. Alla avtal är unika och kraven som ställs kan kännas diffusa. Genom ett vant öga som ser helheten ger det en unik fördel och bättre förutsättningar för att bli tilldelad avtalet.

Eller klicka dig vidare till en specifik tjänst via ikonerna nedan

Granskning av upphandlingsförfrågan
Hantering av frågor till upphandlande myndighet
Utvärdering av anbudsförberedelse
Rådgivning kring optimal prissättning
Analysera tilldelningsbeslut
Överklaga upphandlingsbeslut

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner

Jurist Sara Hrnic
Jurist Sara Hrnic
Advokat Frida Treschow
Advokat Frida Treschow