Treschow & Partner har på uppdrag av North Projects Group AB upprättat ett avropsavtal för entreprenadprojekt inom North Projects Group AB:s verksamhet

27.04.2022

Advokatfirman Treschow & Partner har på uppdrag av North Projects Group AB upprättat ett avropsavtal för entreprenadprojekt inom North Projects Group AB:s verksamhet. Avropsavtalet kommer att vara underordnat ett överliggande ramavtal och syftet med avropsavtalet är att förenkla samt effektivisera avtalsprocessen vad gäller de individuella entreprenaderna.

North Projects Group AB är ett företag som verkar inom den internationella samhällsbyggnadsbranschen. De arbetar för att utveckla långsiktiga metoder för en mer miljömedveten infrastruktur genom en minskad klimatpåverkan och bättre nyttjande av befintliga resurser.