Hur påverkar CSRD ditt företag?

09.02.2024

CSRD- Ett nytt EU-direktiv

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv som ersätter nuvarande EU-direktiv för rapportering av icke-finansiell information (NFRD). CSRD syftar till att förbättra företagens rapportering om deras hållbarhetsprestanda, inklusive miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter. I följande artikeln utreds frågan avseende vad för inverkan CSRD kommer att ha på företag.

Kontakta oss idag om ni behöver juridisk expertis avseende CSRD.


Hur kan vi hjälpa er?

Våra erfarna experter inom företagsrapportering står redo att stödja er på er resa mot framtida årsredovisning. Vi kan erbjuda råd och stöd för att hjälpa er att navigera genom denna förändring och säkerställa att era rapporteringsprocesser är robusta och följer de nya direktiven.

Oavsett om det handlar om att utveckla strategier, implementera system eller förbättra er organisation, så finns vi här för att hjälpa er att nå era mål och säkra er plats i den hållbara framtiden. 


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal


CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företagens rapportering om deras hållbarhetsprestanda. Direktivet innebär att företag behöver rapportera om hur de hanterar olika hållbarhetsfrågor, inklusive deras påverkan på miljön, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor, samt deras strategi och resultat i dessa områden.


Hur påverkar CSRD företag?

Enligt direktivet kommer företag att behöva rapportera om hur de hanterar olika hållbarhetsfrågor, inklusive deras påverkan på miljön, deras arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor, och deras strategi och resultat i dessa områden. Detta kommer att kräva att företag har robusta system på plats för att samla in, analysera och rapportera denna information.

  • CSRD kommer att gälla för alla stora företag och alla företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i EU, oavsett deras storlek. Detta innebär att många fler företag kommer att behöva följa dessa rapporteringskrav jämfört med tidigare regler.
  • Förutom att förbättra transparensen och jämförbarheten av företagens hållbarhetsrapportering, syftar CSRD också till att hjälpa företag att identifiera och hantera hållbarhetsrisker och möjligheter, vilket kan bidra till att förbättra deras långsiktiga prestanda och stabilitet.
  • Det är viktigt att notera att CSRD är ett direktiv, vilket innebär att det måste införlivas i nationell lagstiftning av varje EU-medlemsstat. Detta innebär att de exakta kraven kan variera något mellan olika länder

Hur ska företag förbereda sig inför CSRD?

För att förbereda sig inför CSRD kan företag överväga följande steg:


  • Förstå kraven

Företag bör först och främst förstå vad CSRD innebär och vilka krav det ställer på dem. Detta kan innebära att läsa igenom direktivet och eventuellt konsultera med experter eller juridiska rådgivare. På advokatfirman Treschow & Partner erbjuder vi juridisk expertis inom CSRD.


  • Bedöm nuvarande kapacitet

Företag bör bedöma sin nuvarande kapacitet att samla in, analysera och rapportera den information som krävs enligt CSRD. Detta kan innebära att granska befintliga datainsamlings- och rapporteringssystem och identifiera eventuella luckor eller brister.


  •  Utveckla en handlingsplan

Baserat på denna bedömning bör företag utveckla en handlingsplan för att uppfylla CSRD:s krav. Detta kan innebära att förbättra datainsamlings- och rapporteringssystem, utbilda personal, och utveckla interna riktlinjer och procedurer.


  • Implementera handlingsplanen

Företag bör sedan genomföra de åtgärder som identifierats i handlingsplanen. Detta kan innebära att genomföra systemförbättringar, utbilda personal, och implementera nya riktlinjer och procedurer.


Vi besitter omfattande erfarenhet av att hantera juridiska frågor för våra klienter. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver rådgivning eller har frågor angående CSRD.


Senaste nyheter