Husdjur vid separation

22.04.2024

Vad händer med ditt husdjur vid separation?

I en värld där husdjur är mer än bara sällskap, där de blir en del av familjen och delar livets glädjeämnen och prövningar, är det inte förvånande att frågan om vad som händer med dem vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. För många människor är deras fyrbenta vänner mer än bara djur; de är följeslagare, tröst och en del av deras identitet. Men när förhållandet mellan människor når sitt slut, uppstår ofta frågan: Vad händer med husdjuret?

Att samsas om husdjuret efter en separation kan vara en källa till konflikt, och olika faktorer spelar in i beslutsprocessen. Känslomässiga band, investeringar i vårdnad, och praktiska överväganden kan alla påverka hur parterna ser på husdjurets framtid. För många är kampen om husdjuret inte bara en strid om äganderätt, utan också en kamp om kärlek, ansvar och det som bäst tjänar djurets välbefinnande.

Men vad säger lagen om detta? Hur behandlas husdjur juridiskt sett vid separation eller skilsmässa? Och vad händer om ingen av parterna vill ta hand om djuret? 

Är det ofta som djur kommer i kläm vid en skilsmässa?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare i dagens samhälle. Med en ökning av antalet hushåll som skaffar husdjur, såsom hundar eller andra sällskapsdjur, blir frågan om djurens välbefinnande och tillhörighet allt mer betydelsefull. För många människor är deras husdjur en integrerad del av familjen och det kan finnas starka känslor involverade vid en separation eller skilsmässa.

Även om oenigheter om djur är vanliga i dessa situationer, finns det klara riktlinjer för hur tillgångar ska fördelas vid en bodelning. Det är sällan som en tvist om ett husdjur leder hela vägen till domstol.

Varför går åsikterna isär?

Det kan finnas flera olika skäl till att man efter en skilsmässa inte kan samsas om vad man ska göra med djuret. Vanligt förekommande är:

 • Känslomässiga band
  Ett husdjur betraktas ofta som en medlem av familjen och kan vara starkt knutet till en eller båda parterna. Känslomässiga band och anknytning till djuret kan göra att parterna har svårt att komma överens om dess framtid.

 • Investering och vårdnad
  Om en av parterna har investerat mer tid, pengar eller kärlek i vårdnaden av husdjuret kan det skapa meningsskiljaktigheter om huruvida den personen bör ha ensam äganderätt eller om vårdnaden ska delas.

 • Praktiska överväganden
  Frågor som vem som har mest tid och resurser att ta hand om husdjuret eller vem som har den bästa boendesituationen för att ta emot det kan påverka åsikterna om vad som är bäst för djuret.

 • Rädsla för förlust
  Rädsla för att förlora en kärleksfull följeslagare kan göra att en part kämpar hårt för att behålla husdjuret, även om det kan vara till det bästa för djuret att bo hos den andra parten.

Är det något man kan tänka på redan när man skaffar till exempel en hund?

När ett husdjur har köpts gemensamt eller har delats under äktenskapet, är det klokt att upprätta ett äktenskapsförord som tydligt anger att båda parter äger djuret, även om bara en av dem skrev under köpeavtalet. På så sätt undviker man att djuret automatiskt tillfaller den registrerade ägaren.

 • Äktenskapsförord eller samboavtal
  Om du och din partner inte redan har ett äktenskapsförord eller ett samboavtal, kan det vara klokt att diskutera och upprätta ett. I dessa dokument kan ni klargöra äganderätten till husdjuret och hur det ska fördelas vid en eventuell separation.

 • Tydliga ägarförhållanden
  Om ni skaffar hunden tillsammans, se till att äganderätten är tydligt specificerad. Det kan vara att båda parterna registreras som ägare eller att ni upprättar ett dokument som klargör ägandet.

 • Diskutera vårdnaden
  Även om det är obehagligt att tänka på, är det viktigt att diskutera vad som skulle hända med hunden om ni skulle separera. Genom att ha en öppen dialog kan ni komma överens om en plan för vårdnad om husdjuret.

 • Utbilda er själva
  Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för husdjur vid separation eller skilsmässa i ert land eller område. Det kan hjälpa er att förstå era rättigheter och skyldigheter när det gäller husdjuret.

 • Tänk på husdjurets bästa
  När ni fattar beslut kring husdjurets framtid, tänk alltid på dess välbefinnande. Vad är bäst för hunden både nu och på lång sikt?

Vad är det som avgör vad som händer med djuret, vart det hamnar?

Vad räknas djuret som, juridiskt sett?
Ur en juridisk synvinkel betraktas ett husdjur som lös egendom, vilket innebär att det behandlas på samma sätt som andra tillgångar vid en bodelning, såsom bilar eller möbler. Hur husdjuret fördelas vid en separation beror på om parterna är gifta eller sambor.

 • Sambo
  Vid en separation mellan sambor omfattar bodelningen endast bostad och bohag (möbler, köksmaskiner och dylikt), vilket innebär att husdjuret inte ingår i fördelningen. I detta fall behåller den faktiska ägaren av hunden, till exempel, rätten till djuret utan att behöva kompensera den andra parten.
 • Gift
  I äktenskapet ingår husdjur som en del av den egendom som ska delas mellan makarna, om inte annat har avtalats genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Om en av makarna ensam äger djuret, har den personen rätt att få det i bodelningen, medan den andra parten kompenseras med annan egendom eller pengar. Om makarna äger djuret tillsammans kan en bodelningsförrättare eller, i förlängningen, en domstol, avgöra vem som ska få djuret.

För att fastställa äganderätten till ett djur, antingen ensam eller tillsammans med en tidigare partner, är det viktigt att kunna bevisa köpet, deltagande i kostnader, eller att djuret har erhållits som gåva.

Vad händer om ingen av parterna vill ta hand om djuret?

Även om husdjuret inte ingår i den formella bodelningen kan det omfattas av lagstiftningen om samägande om det ägs gemensamt. I sådana fall är det upp till parterna att komma överens om husdjurets framtid. Vårdnadstvister gäller endast för barn, men parterna kan komma överens om delad vårdnad av husdjuret. Om ingen överenskommelse nås kan en bodelningsförrättare utses för att avgöra ärendet.

Saker att överväga när ingen vill:

 • Samförstånd om ett nytt hem
  Parterna kan samarbeta för att hitta ett lämpligt nytt hem för husdjuret. Det kan innebära att söka efter en ansvarsfull adoptör eller att placera husdjuret hos vänner eller familjemedlemmar som är villiga och kapabla att ta hand om det.

 • Kontakt med ett djurskydd
  Om parterna inte kan komma överens om ett nytt hem för husdjuret kan de kontakta lokala djurskyddsorganisationer eller djurhem för att få hjälp med att hitta en lämplig plats för husdjuret att bo.

 • Förmedlad adoption
  Ibland kan det vara till hjälp att använda en förmedlingstjänst för att hjälpa till att hitta ett nytt hem för husdjuret. Dessa tjänster kan koppla ihop husdjursägare som behöver placera sitt djur med potentiella adoptörer som är villiga att ta hand om det.

 • Övervägande av husdjurets bästa
  Oavsett vilket alternativ som väljs är det viktigt att fatta beslut utifrån husdjurets bästa. Det kan innebära att välja ett hem där husdjuret kommer att få den vård och uppmärksamhet det behöver för att trivas.

Gäller samma regler för alla djur?

Juridiska principer förblir desamma oavsett djurart. Dock kan kompensationen för den andra parten vara större vid till exempel hästar, med tanke på deras högre marknadsvärde och de större summor pengar som kan vara involverade vid hästköp.

Avslutningsvis, att navigera genom frågor om husdjur vid separation eller skilsmässa kan vara känslosamt och komplicerat. Men genom att vara medveten om juridiska riktlinjer, kommunicera öppet och prioritera husdjurets bästa kan parterna hitta lösningar som gynnar alla inblandade.

Oavsett vilket beslut som tas är det viktigt att komma ihåg att husdjur förtjänar kärlek, omsorg och stabilitet. Genom att ta hänsyn till deras behov och välbefinnande kan vi säkerställa att de fortsätter att vara älskade och omhändertagna medan familjedynamiken förändras.

I slutändan är det en ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov och för husdjurens välbefinnande som bäst tjänar alla inblandade parter.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93


Senaste nyheter