Påverkar ett äktenskapsförord arv?

02.04.2024

Påverkar ett äktenskapsförord arv?

Ett äktenskapsförord reglerar makarnas egendomsförhållanden under äktenskapet och vid en eventuell skilsmässa, men det påverkar inte direkt arvsrätten. Om en make avlider utan att ha upprättat ett testamente som säger annat, ärver den efterlevande maken enligt lag. Ett äktenskapsförord kan dock påverka storleken på den egendom som ingår i dödsboet, eftersom det kan definiera vad som är enskild egendom och inte ska ingå i bodelningen vid dödsfall. Enskild egendom enligt ett äktenskapsförord ingår inte i bodelningen utan tillfaller direkt den make som egendomen är enskild för.

Om makarna inte har barn eller bara har barn gemensamt får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver den avlidna maken fullt ut, även den enskilda egendomen. Om makarna har barn sedan tidigare (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet. Detta eftersom ett äktenskapsförord påverkar vad som ska ingå i bodelningen och därmed hur stor andel av den avlidnes totala kvarlåtenskap som utgör det arv som ska fördelas mellan samtliga dödsbodelägare. Äktenskapsförordet föranleder således att efterlevande makans enskilda egendom inte kommer ingå i bodelningen och därmed ej hälftendelas mellan makan och dödsboet.

Sammanfattningsvis, ett äktenskapsförord kan påverka arvet genom att specificera vilken egendom som är enskild och därmed inte ska ingå i bodelningen vid en makes död. Enskild egendom enligt ett äktenskapsförord tillfaller direkt den efterlevande maken eller de arvingar som den avlidne maken har bestämt, utan att först ingå i bodelningen. Detta kan minska den del av kvarlåtenskapen som är tillgänglig för arv och därmed påverka hur mycket varje arvinge får.

Om den avlidne maken har barn, ärver dessa barn sin laglott, som är hälften av arvslotten, oavsett innehållet i ett äktenskapsförord. Men den del av egendomen som är enskild påverkar inte barnens laglott utan endast den fria delen av arvet som den avlidne kan testamentera bort.

Ett äktenskapsförord kan alltså indirekt påverka storleken på arvet genom att definiera vilken egendom som är enskild och därmed inte delas med andra arvingar vid bodelning.


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal