CSRD Riskhantering

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

CSRD Riskhantering 

Identifiering och Hantering av Hållbarhetsrisker

På Treschow & Partner stödjer vi ditt företag i att upptäcka och hantera risker som är förknippade med hållbarhet och CSRD:s krav. Vi använder vår expertis för att hjälpa dig att identifiera potentiella risker och utveckla effektiva strategier för att hantera dem.

Proaktiv Riskhantering

Vi erbjuder konstruktiva rekommendationer för att förbättra dina hållbarhetsrapporter. Vi hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra och ger praktiska råd om hur du kan uppnå dessa förbättringar.


CSRD Riskhantering

Vi hjälper ditt företag att utveckla en robust CSRD riskhanteringsstrategi som stöder era långsiktiga strategier. Vi tror att effektiv riskhantering är en kritisk del av en framgångsrik hållbarhetsstrategi och vi är här för att stödja dig i varje steg på vägen.

På Treschow & Partner är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att lyckas med sin CSRD riskhantering. Vi erbjuder expertis och rådgivning som är skräddarsydd för ditt företags unika behov och omständigheter. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa just ditt företag att identifiera och hantera risker kopplade till hållbarhet och CSRD:s krav.Kontakta oss för att få hjälp med Riskhantering kopplat till CSRD.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.